Jubileumårets tävlingar

Finlands 100-årsjubileum till ära arrangerade Statistikcentralens två tävlingar kring användningen av statistik.

I tävlingen ”Statistiken i media” sökte vi efter det bästa material som utnyttjar statistik i media. I tävlingen som riktar sig till studerande i yrkeshögskolor och universitet sökte vi efter det bästa elektroniska bidraget som åskådliggör statistik.

Vinnare i tävlingen Statistiken i media var Yles artikel Kyllä ennen nuoriso oli kunnollista - vai oliko? (enbart på finska)

Tävlingen som riktade sig till studerande i yrkeshögskolor och universitet vanns av en grupp studerande med historiespelet Ennen oli kaikki ….

Nyhet om vinnarna i tävlingen 22.11.2017

Video om prisutdelningen

Internationell statistikpostertävling 2016–2017

Den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik vanns på nationell nivå av Paraistenseudun koulu och Erkon lukio. Paraistenseudun koulu som representerade Finland kom på andra plats i klassen för högstadier i den internationella statistiktävlingen. De finländska deltagarnas arbeten hade anknytning till Finlands historia, 100-årsjubileet till ära.

Den internationella tävlingen, nyhet 21.7.2017 

Finlands final, nyhet 20.2.2017

 

Statistikpostertävlingens samarbetspartner