Förändringar under hundra år

Under självständighetsåren har Finland förändrats åtskilligt. Förändringarna syns både i de stora riktlinjerna i samhället och i små vardagliga saker. I Förändringar under hundra år presenterade vi förändringar i samhället med hjälp av statistiksiffror från början av självständighetstiden fram till Finlands hundraårsjubileum år 2017. Fotografierna var från de finländska museernas samlingar.

Jämförelserna finns också på Statistikcentralens Twitter- och Facebook-konton under hashtagen #förändringunder100år.

Finlands folkmängd

1917
3 134 300
2017
5 513 130
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folkmängd efter kön 1750 - 2017.

Finlands areal

1917
377 426 km2
2017
338 449 km2
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1917, tabell 1.
Lantmäteriverket. Finlands areal kommunvis 1.1.2017.

Folktäthet

1920
9,4 invånare/km²
2017
18,1 invånare/km²
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1965, tabell 10.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folktäthet efter område.

Befolkningen efter språk

1920
finska 88,7 %
svenska 11,0 %
lapska 0,05 %
2017
finska 87,9 %
svenska 5,2 %
samiska 0,04 %
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1965, tabell 20.
Statistikcentralen. Finland i siffror. Befolkningen efter språk.

Andelen barn (0–14 år) av befolkningen

1917
34,5 %
2017
16,2 %
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Befolkning efter ålder och kön.

Andel 65 år och äldre

1917
5,8 %
2017
21,4 %

Befolkningens medelålder

1917
27 år (M)
28 år (K)
2017
41 år (M)
44 år (K)
Statistikcentralen. Befolkningsstatistik.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Nyckeltal för befolkningen efter region 1990 - 2017.

Födda barn

1917
81 046
2017
50 321
Statistikcentralen. Födda. Levande födda efter kön.

Genomsnittligt antal barn per kvinna

1917
3,71
2017
1,49
Statistikcentralen. Födda. Summerat fruktsamhet.

Vanligaste födelsemånader

1917
mars
juli
januari
2017
juli
augusti
juni
Statistikcentralen. Födda. Levande födda efter födelsemånad 1900-2017.

De populäraste samtliga förnamnen för svenskspråkiga flickor

På 1910-talet
Maria
Linnea
Ingeborg
Elisabet
Margareta
Födda 2017
Maria
Elisabeth
Sofia
Linnea
Alice
Blomqvist, Marianne. Vad heter finlandssvenskarna? (Helsingfors, 2006).
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De populäraste barnnamnen. De populäraste förnamnen hos svenskspråkiga barn 2017.

De populäraste samtliga förnamnen för svenskspråkiga pojkar

På 1910-talet
Karl
Erik
Johannes
Gunnar
Valdemar
Födda 2017
Alexander
Erik
Johannes
Emil
William
Blomqvist, Marianne. Vad heter finlandssvenskarna? (Helsingfors, 2006).
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De populäraste barnnamnen. De populäraste förnamnen hos svenskspråkiga barn 2017.

Medelåldern för personer som ingått första äktenskap

1917
25-29 (M)
20-24 (K)
2017
33,9 (M)
31,7 (K)
Statistiska centralbyrån. Befolkningsförändringar i Finland 1917 och 1918, s. 20.
Statistikcentralen. ändringar i civilstånd. Medelåldern för kvinnor och män som ingått första äktenskap.

Vanligaste vigselmånader

1917
december
juni
november
2017
juli
augusti
september
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 27.
Statistikcentralen. ändringar i civilstånd 2017, tabellbilaga 2.

Den förväntade livslängden för en nyfödd

1911–1920
43 år (M)
49 år (K)
2017
79 år (M)
84 år (K)

Genomsnittsåldern för döda

1917
37 år (M)
40 år (K)
2017
75 år (M)
82 år (K)
Statistiska centralbyrån. Befolkningsförändringar i Finland åren 1917 och 1918, sida 47.
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2018, tabell 24.31.

Dödlighet*

1917
18,8

antal döda 58 863

2017
9,8

antal döda 53 722

Statistikcentralen. Döda. Allmänt dödstal och allmänt födelsetal 1751–2017.

* per 1 000 personer i medelfolkmängden

Antalet mödradödsfall

1936
374
2017
4
Statistiska centralbyrån. Dödsorsaker åren 1936-1937, tabell 1.
Statistikcentralen. Dödsorsaker. Översikter 2017, 7 (på finska).

Spädbarnsdödlighet*

1917
118,2

9 582 barn

2017
2,0

102 barn

Statistikcentralen. Döda. Spädbarnsdödlighet åren 1751–2017.
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 44.

* dödsfall bland barn under ett år per 1 000 levande födda

De vanligaste dödsorsakerna

1936
 • infektionssjukdomar*
 • cirkulationsorganens sjukdomar
 • ålderdomssjukdomar
 • svulster
2016
 • cirkulationsorganens sjukdomar
 • tumörer
 • ischemiska hjärtsjukdomar
 • demens och Alzheimers sjukdom
Statistiska centralbyrån. Dödsorsaker åren 1936–1937, sidorna 16–18.
Statistikcentralen. Dödsorsaker 2016, tabellbilaga 2a (på finska).

* särskilt influensa och tuberkulos

Antal läkare

1917
645
2015
21 980
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 196.
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016 tabell 19.3.

Antalet recept per invånare

1917
0,9
2017
11,1
Medicinalstyrelsen. Medicinalstyrelsens berättelse för år 1917.
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2018, tabell 19.2.

Medelvårdtid på allmänt sjukhus

1920
21,9 dygn
2017*
3,3 dygn
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2018, tabell 19.15.

Anmälda fall av mässling

1920
13 180
2017
10

Medellängden för kvinnor och män

På 1910-talet
160,6 cm (K)
170,0 cm (M)
2014
165 cm (K)
179 cm (M)
Wilskman, Ivar. Tilastollisia tietoja Suomen koulunuorison ruumiillisesta kehityksestä, osa 2 (ung. Statistiska uppgifter om Finlands skolungdomars fysiska utveckling, del 2), (Helsingfors, 1920) och Tilastollisia tietoja Suomen kansan ruumiillisesta kehityksestä, osa 3 (ung. Statistiska uppgifter om Finlands befolknings fysiska utveckling, del 3), (Helsingfors, 1922).
THL. Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2014, tabell 101.B.

Största städer

1917
Helsingfors
åbo
Tammerfors
Viborg
2017
Helsingfors
Esbo
Tammerfors
Vanda
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 9.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folkmängd efter kön och område.

De till folkmängden minsta kommunerna

1917
Sottunga (422)
Kustö (489)
Utsjoki (523)
Tytärsaari (542)
Velkua (582)
2017
Sottunga (92)
Kökar (236)
Kumlinge (314)
Lumparland (395)
Vårdö (430)
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 10.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folkmängd efter kön och område samt förändring av folkmängd 31.12.2017.

Årlig medeltemperatur i Helsingfors

1917
4,0 °C
2017
6,6 °C
Meteorologiska institutet. Årsstatistik.

Andelen personer som är födda i sin boendekommun

1920
72,2 %
2017
43,8 %
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 20.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Befolkning efter födelsekommun och boendekommun samt andel av befolkningen 31.12.2017.

Medelstorlek på bostadshushåll

1920
5,2 personer
2017
2,01 personer
Juntto, Anneli. Boende. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Statistikcentralen. Bostäder och boendeförhållanden 2017, tabellbilaga 1.

Rum (inkl. kök) per bostad

1917
2,4
2017
3,7
Heikkonen, Eero. Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965 (ung. Boende i Finland 1860-1965), sida 207 (Finlands Bank, 1971).
Statistikcentralen. Statistiken Bostäder och boendeförhållanden.

Boendets andel av den privata konsumtionen

1920
9,2 %
2017
28,8 %

Antal förstaklassister

1917
60 759
2017
62 656
överstyrelsen för skolväsendet. Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoulutoimeen lukuvuonna 1916–1917 (ung. Statistisk allmän översikt över folkskoleväsendet i Finland läsåret 1916–1917), tabellerna IX och XIII.
Statistikcentralen. För- och grundskoleundervisning. Elever i grundskolan efter landskap, kommun, undervisningsspråk och årskurs år 2017.

Andelen som började i läroverk/gymnasium av åldersklassen

1920
n. 7 %
2017
53,0 %
Lampinen, Osmo. Grundutbildningsnivå. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Statistikcentralen. Utbildning. Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass.

Andelen som studerat efter den grundläggande utbildningen

1920
5 %
(högre utbildning än kurs i folkskola)
2017
72 %
(examen efter grundskolenivån)

Studentexamina

1917
1 138
2017
30 189
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1927, tabell 181.
Statistikcentralen. Utbildning. Personer som avlagt studentexamen år 2017.

Studerande vid Helsingfors universitet

1917
3 215
2017
31 331
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1920, tabell 183.
Statistikcentralen. Universitetsutbildning. Universitetsstuderande och examina.

Allmänna bibliotek

1930
 • bibliotek 1 531
 • låntagare 6,6 % av befolkningen
 • lån 3 175 000 st.
 • 0,9 lån / invånare
 • 14,0 lån / låntagare
2017
 • bibliotek 737
 • låntagare 35,5 % av befolkningen
 • lån 85 215 658 st.
 • 15,6 lån / invånare
 • 43,9 lån / låntagare

Andelen kvinnor av invalda riksdagsledamöter

1917
9,0 %
(18 riksdagsled.)
2015
41,5 %
(83 riksdagsled.)
Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år. Valstatistik. Eduskuntavaaleissa valittujen nais- ja mieskansanedustajien lukumäärä 1907–2003 (ung. Antalet invalda kvinnliga och manliga riksdagsledamöter i riksdagsvalen 1907–2003).
Statistikcentralen. Riksdagsval.

Valdeltagandet i presidentvalen

1925

39,7 %


43,8 % (M)
36,2 % (K)
2018

69,9 %


66,8 % (M)
72,9 % (K)

Antal gårda

1920
ca 225 000
2017
48 562

Genomsnittlig storlek på gårdar

1920
9 ha
2017
47 ha

Åkerareal för veteodling

1920
8 751 ha
2017
218 600 ha

Åkerareal för rågodling

1920
232 947 ha
2017
31 800 ha

Antalet hästar

1917
270 553
2017
74 400
Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1918, s. 33.
Hippolis, Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund & Luke. Hästhushållning i siffror, tabell 1.

Antal får

1920
1 703 600
2017
155 900
Luke. Lantbruksstatistik. Antal husdjur.

Antal svin

1920
373 600
2017
1 135 600
Luke. Lantbruksstatistik. Antal husdjur.

Antalet mjölkkor

1917
1 075 749
2017
270 641
Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1918, s. 34.
Luke. Lantbruksstatistik. Antalet husdjur.

Genomsnittlig mjölkproduktion per mjölkko

1917
1 894 liter
2017
8 534 liter
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1925, tabell 63.
Luke. Lantbruksstatistik. Totalproduktionen av mjölk.

Andel skog* av markarealen

1921–1924
73,4 %
2014–2016
75,0 %
Luke. Skogsstatistik. Ägoslag på skogsbruksmark.

*skogsmark och tvinmark

Virkesförrådets volym

1921–1924
1 385 mn m3
2014–2016
2 465 mn m3

Virkesförrådets årliga tillväxt

1921–1924
54,5 mn m3
2014–2016
109,9 mn m3

Räv- och mårdjakt

1917
1 135 rävar
45 mårdar
2017
51 100 rävar
18 100 mårdar
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 86.
Luke. Fisk- och viltstatistik. Viltbytet.

Mängden fiskad strömming

1917
11 824 108 kg
2017
134 133 000 kg
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 88.
Luke. Kommersiellt fiske i havet 2017.

Fiske av lax och öring

1917
301 315 kg
2015
229 000 kg
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 88.
Luke. Fisk- och viltstatistik. Fångsterna i fisket i Finland.
Viljaa kootaan seipäälle

Andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk

1920
70,1 %
2017
4,0 %

Andel sysselsatta inom industrin

1920
11,5 %
2017
21,9 %

Andel sysselsatta inom service och förvaltning

1920
10,9 %
2017
73,9 %

Primärproduktionens andel av bruttoförädlingsvärdet

1917
48,6 %
2017*
2,7 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 6.2.
Statistikcentralen. Finland i siffror. Strukturella förändringar i ekonomin.

Förädlingens andel av bruttoförädlingsvärdet

1917
22,9 %
2017*
28,2 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 6.2.
Statistikcentralen. Finland i siffror. Strukturella förändringar i ekonomin.

Tjänsternas andel av bruttoförädlingsvärdet

1917
28,4 %
2017*
69,1 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 6.2.
Statistikcentralen. Finland i siffror. Strukturella förändringar i ekonomin.

BNP-årsförändringen

1917
-16,1 %
2017*
2,8 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2017, tabell 6.1.
Statistikcentralen. Nationalräkenskaper 2017, tabellbilaga 1.

Läs mera om förändringar på årsnivå i BNP: https://www.stat.fi/org/tilastokeskus/bktn_muutokset_sv.html.

Inflation

1917
99,4 %
2017
0,7 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2017, tabell 4.5.
Statistikcentralen. Konsumentprisindex. årsförändring av konsumentprisindexet.

Läs mera om utvecklingen av inflationen: https://www.stat.fi/org/tilastokeskus/inflaatio_sv.html.

Grundränta

1.1.–31.12.1918:
5,00 %
1.1.–31.12.2018:
-0,25 %
Finlands Bank. Statistik. Förändringar i grundräntan.

Statsskulden per invånare
(i 2017 års penningvärde)

1917
96 €
2017
19 152 €
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 211.
Statskontoret. Statistikbasen. Statsskulden.

Skatternas andel av statens inkomster

1917
42,4 %
2017
79,2 %
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 213.
Statsrådets kansli. Regeringens årsberättelse 2017, tabell 11.

Antalet förlorade arbetsdagar i arbetskonflikter

1917
1 494 490
2017
23 077
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1920, tabell 225.
Statistikcentralen. Statistik över arbetskonflikter. Arbetskonflikter efter näringsgren 2002–2017.

Fabriker som tillverkar tändstickor

1917
10
2017
0
Handels- och industristyrelsen. Industristatistik: år 1917, tabell 4.
Statistikcentralen. Företagsregistret.

Exporten till Ryssland, exportandel

1917
96,3 %
2017
5,7 %
Finska tullen. Tidsserier. Import och export åren 1881–2017 enligt länder.

Skogsindustriprodukternas andel av exporten

1920
94 %
2017
20 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 7.8.
Finska tullen. Statistik. Export efter produktklass (CPA2008).

Livsmedlens andel av den privata konsumtionen

1920
47,6 %
2017
10,5 %

Konsumtion av kaffe per person

1917
1,72 kg
2017
9,6 kg
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 254.
Kaffe- och rosteriföreningen. Kaffekonsumtion.

Priset på kaffe
(500 g, i 2017 års penningvärde)

1920
7,33 €
(orostat)
2017
3,99 €
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 239.
Statistikcentralen. Konsumentprisindex. Medelpriser på konsumtionsvaror.

Framställning av smör

1917
10 323 000 kg
2017
52 560 343 kg
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 73.
Luke. Mjölk- och mjölkproduktstatistik.

Priset på mejerismör
(500 g, i 2017 års penningvärde)

1920
6,47 €
2017
2,58 €
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 239.
Statistikcentralen. Konsumentprisindex. Medelpriser på konsumtionsvaror.

Antalet mejerier

1917
492
2017
49
Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1917, sida 36.
Statistikcentralen. Struktur- och bokslutsstatistik över företag. Företag enligt näringsgren, 2013-2017.

Statistikförd konsumtion av öl per invånare

1917
10,5 liter
2017
73,7 liter
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 235.
Valvira. Alkoholstatistik år 2017.

Import av apelsiner till Finland

1917
26 655 kg
2016
29 176 505 kg
Tullstyrelsen. Finlands handel på utrikes orter 1917, tabell 2a, beteckning VI.2.
Finska tullen. Databasen Uljas, kod 08051020.

Import av bananer till Finland

1920
147 kg
2017
113 928 932 kg
Tullstyrelsen. Finlands handel på utrikes orter år 1920, tabell 2a, beteckning V.136.
Finska tullen. Databasen Uljas, kod 08039010.

Import av vindruvor till Finland

1917
16 385 kg
2017
16 593 892 kg
Tullstyrelsen. Finlands handel på utrikes orter 1917, tabell 2a, beteckning VI.6.
Finska tullen. Databasen Uljas, kod 08061010.

Lingonexport

1920
1 596 536 kg
2017
62 910 kg
Tullstyrelsen. Finlands handel på utrikes orter år 1920, tabell 2b, beteckning V.70.
Finska tullen. Databasen Uljas, kod 08104010.

Antal bilar

1922
1754
2017
4 056 725
Statistikcentralen. Motorfordonsbeståndet. Antalet fordon i registret.

Populäraste bilmärken

1920-talet
Ford
Chevrolet
2017
Toyota
Volkswagen
Försti, Teija. Vauhtikausi. Autoilun sukupuoli 1920-luvun Suomessa, sida 218 (åbo universitet, 2013).
Trafi. Statistikdatabas. Personbilar i trafik 31.12.2017.

Antalet motorcyklar

1922
837
2017
269 729
Statistikcentralen. Motorfordonsbeståndet. Antalet fordon i registret.
Aura-auto lumista tietä puhdistamassa

Vinterplogade landsvägar

1925
40 km
2015
79 300 km
Parkko, Sinikka. Vägtrafik. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Trafikverkets informationstjänst.

Antalet flygpassagerare

1924
269
2017
22 699 881
Oikarinen, Jukka. Lufttrafik. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen 2000).
Finavia. Antal passagerare 2017.

Passagerartrafik på järnvägarna

1920
775 488 000 km
2017
4 270 672 000 km
Trafikverket. Finlands järnvägsstatistik 2017, s. 52.

Antal resor i persontrafik med järnväg

1920
17 549 000 resor
2017
85 703 000 resor
Trafikverket. Järnvägsstatistik 2017, tabell 6.

Medellängd för resor i persontrafik med järnväg

1917
35,7 km
2017
49,8 km
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 126.
Trafikverket. Järnvägsstatistik 2017, tabell 3.1.

Antalet fartyg i handelsflottan

1917
4 671 fartyg
(varav segelfartyg 4003 st. och ångfartyg 668 st.)
2017
1 241 fartyg

Elförbrukning

1917
205 GWh
2017
85 467 GWh
Statistikcentralen. Energianvändningen och energikällorna 1917-2007, tabell 1.
Statistikcentralen. Energi. Anskaffning och totalförbrukning av el.