Fest för hela Finland

Suomi Finland 100

Suomi 100, Leena Koskela

Det självständiga Finlands jubileumsår var en fest för hela folket. Firandet koordinerades av statsrådets kansli i projektet Finland 100, men festen skapades tillsammans genom att ett flertal människor, organisationer och föreningar deltog.

Statistikcentralen gjorde en uppföljande undersökning av jubileumsårsprojektet åren 2015–2018. Enligt finländarna

  • var jubileumsåret lyckat
  • firades självständigheten på ett mer uppsluppet sätt än tidigare
  • stärktes känslan av samhörighet i samhället
  • stärktes Finlands internationella anseende.

Det självständiga Finlands hundraårsjubileum var lyckat och hade en betydande inverkan (12.4.2018)

Jubileumsåret Finland 100 år var historiskt omfångsrikt och genomslagskraftig (25.9.2018)

Finland 100-rapporten