Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 29.1.2009

Lars-Erik Öller har tilldelats Eino H.Laurila-nationalinkomstmedaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen år 2008 har tilldelats professor emeritus Lars-Erik Öller. Öller är för närvarande verksam vid Stockholms universitet.

Professor emeritus, politices doktor Lars-Erik Öller bygger sin forskning i konjunkturutveckling och utveckling av prognosmetoder på nationalräkenskapssystemet och de uppgifter systemet producerar. Hans forskning och artiklar om användningen av tidsserieanalys och ekonometriska metoder i konjunkturanalyser har producerat värdefull information för förståelsen av ekonomiska fenomen. Lars-Erik Öller har verkat inom ekonomiska avdelningen vid finansministeriet i Finland och som docent vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi samt i Sverige inom Konjunkturinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Öller disputerade för doktorsgraden vid Helsingfors universitet år 1978.

Medaljen överlämnas till Lars-Erik Öller vid Ekonomiska föreningens 125-årsjubileum torsdagen den 29 januari 2009 kl. 16.00 i Ständerhuset, Snellmansgatan 9 - 11.

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen är en erkänsla för viktigt arbete för utveckling och tillämpning av forskning inom nationalekonomi och i synnerhet av systemen för beskrivning av nationalekonomin. Syftet med medaljen är att också främja växelverkan mellan forskning inom nationalekonomin och det praktiska statistikarbetet. Om utdelningen av medaljen beslutar Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Sällskapet r.f., Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första medaljen tilldelades år 1993 professor Eino H. Laurila för omfattande arbete för utveckling av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar:
Statistikdirektör Ari Tyrkkö, Statistikcentralen, (09) 1734 3261, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi