Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 2.7.2009

Kommunsammanslagningarna ändrade på fördelningen av markanvändningen

De 32 kommunsammanslagningarna och den partiella kommunsammanslagningen som gäller Sibbo, som trädde i kraft i början av år 2009, inverkade på mer än hundra kommuners fördelning av markanvändningen. I Helsingfors sänkte den partiella kommunsammanslagningen andelen bebyggd mark från 52 till 48 procent. Sänkningen kompenserades i huvudsak med skog.

Som lägst är andelen bebyggd mark i Enontekis och Utsjoki, omkring 0,2 procent för bådadera, och högst i Grankulla, 58 procent. Allt som allt är andelen bebyggd mark i Finland 4 procent av landarealen.

Den bebyggda markens andel av landarealen efter kommun, 20 i topp

I och med kommunsammanslagningarna upphörde flera små lantbruksdominerade kommuner som Mellilä och Kuusjoki. Samtidigt blev Loimaa Finlands mest lantbruksdominerade kommun, sett till markanvändning. 52 procent av dess landareal är jordbruksmark. Som lägst är jordbruksmarkens andel i flera kommuner i norra Finland, i Enare och Enontekis bara en promille. 9 procent av hela Finlands landareal är jordbruksmark.

Jordbruksmarkens andel av landarealen efter kommun, 20 i topp

Kommunsammanslagningarna inverkade också inom vattenområden. Taipalsaari är fortfarande Finlands sjörikaste kommun - 54 procent av arealen är vatten - men Säkylä tog andraplatsen, som tidigare innehades av Nyslott. Samtidigt gick också Rantasalmi och Rääkkylä förbi.

På landskapsnivå förorsakade kommunsammanslagningarna inga större förändringar i fördelningen av markanvändningen.

Uppgifter om fördelningen av markanvändningen publiceras årligen i Statistikcentralens publikation över miljöstatistik. Uppgifterna om markanvändning har bildats på basis av materialet över geografisk information inom myndigheternas gemensamma projekt SLICES.

Ett mångsidigt samlingsverk om miljön

Den årliga publikationen Ympäristötilasto (ung. Miljöstatistik) publicerades nu för tionde gången. Publikationen innehåller statistiska uppgifter om ämnen med anknytning till livsmiljön.

Den miljöstatistiska årsboken omfattar statistikuppgifter om de miljökonsekvenser som människan förorsakar och om samhällets åtgärder för att skydda miljön. Årsboken på 224 sidor behandlar bl.a. växthusgasutsläpp och andra luftutsläpp, vattendragens belastning och tillstånd, avfall, jord- och skogsbruk, totalanvändningen av naturresurser, transport, energi, miljöbeskattning, naturskyddsutgifter samt den europeiska inställningen till miljöfrågor. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med jämförelseuppgifter om andra industriländer.

Källa: Ympäristötilasto - Vuosikirja 2009. Statistikcentralen. Pris 44 euro. Publikationen kan beställas på Statistiktorget och försäljning (09) 1734 2011, myynti@stat.fi

Förfrågningar: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Länkar: Statistik över miljö och naturresurser