Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 23.9.2009

Utnämning vid Statistikcentralen: Hilkka Vihavainen överdirektör för statistikproduktionen

Politices magister Hilkka Vihavainen har utnämnts till överdirektör för statistikproduktionen vid Statistikcentralen för en femårsperiod med början 1.10.2009.

Överdirektörens uppgift är att leda statistikproduktionen och utveckla enhetligheten och effektiviteten i produktionen samt att ansvara för att produktionsprocessens mål och funktioner är ändamålsenliga och effektiva.

Vihavainen har haft många olika utvecklings- koordinerings- och ledningsuppgifter vid Statistikcentralen. Hon har bl.a. arbetat som statistikdirektör vid enheten för välfärdsstatistik samt som direktör för internationell konsultverksamhet. Sedan år 2002 har Vihavainen arbetat som direktör för internationella ärenden.

Förfrågningar: kommunikationschef Varpu Seppälä, (09) 1734 2235