Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 26.10.2009

Det finns flest högskolestuderande i Finland av alla nordiska länder

I Finland finns det relativt sett flest studerande på universitets- och högskolenivå av alla nordiska länder. Nästan en femtedel av finländarna i åldern 20-39 år studerar på högskolenivå, medan ungefär var sjunde svensk och islänning och ungefär var åttonde dansk och norrman i samma ålder studerar. Uppgifterna framgår av den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok - Nordic Statistical Yearbook 2009.

I den nordiska årsboken finns också följande statistiska uppgifter:

  • De grönländska, finländska och danska männen har den kortaste livslängden i Norden. Den förväntade livslängden för nyfödda grönländska pojkar är i medeltal 66,3 år och för finländska och danska pojkar 76,3 år. De svenska flickorna kan förvänta sig att leva längst av den nordiska befolkningen, dvs. till 83,2 år, men finländska, norska och isländska flickor kan förväntas leva nästa lika länge, 83,0 år.
  • De finländska kvinnorna hade det högsta relativa arbetslöshetstalet i Norden år 2008, 6,7 procent, medan de norska kvinnorna hade det lägsta, 2,3 procent.
  • Svenskarna röker minst i Norden. Av de svenska männen och kvinnorna röker 87 resp. 85 procent inte dagligen. Av de finländska kvinnorna låter 83 procent bli att röka dagligen, men bara 74 procent av de finländska männen.
  • I fjol var 98 procent av de 5-åriga svenska barnen i dagvård utanför hemmet. Finland hade den lägsta andelen i Norden, 77 procent.
  • Emma och Lucas var populära förnamn i Norden. År 2008 var Emma det populäraste flicknamnet för nyfödda både i Finland och i Danmark. Lucas var det populäraste pojknamnet i Sverige, Danmark och Norge.

Årsboken är ett infopaket på 150 sidor med jämförande statistiska uppgifter om bl.a. miljön, befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden, näringslivet och ekonomin. Statistiken omfattar de fem nordiska länderna samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Årsboken erbjuder, utöver figurer och tabeller, kortfattad bakgrundsinformation om olika ämnen. Materialet presenteras både på svenska och på engelska. På internet finns det dessutom en gratis databas som innehåller en mängd jämförbar information om Norden. Databasen och årsboken i pdf-version finns på Nordiska ministerrådets webbplats www.norden.org.

Årsboken utges av Nordiska ministerrådet och kostar 50 euro. Boken kan beställas via Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011 eller per e-post myynti@stat.fi

Förfrågningar: Hans Baumgartner, Statistikcentralen, (09) 1734 2399, förnamn.efternamn@stat.fi