Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 4.12.2009

Datapaketet över trafik har utkommit

Samlingsverket för trafikstatistik Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2009 har utkommit. Statistikcentralens publikation innehåller tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom ingår gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Förutom de nyaste årsuppgifterna innehåller boken också långa tidsserier och regionala uppgifter. Utöver Statistikcentralen härstammar uppgifterna bl.a. från VR-Group, Vägförvaltningen, Sjöfartsverket, Finavia och Itella Abp. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

Axplock ur innehållet i publikationen:

  • År 2008 registrerades 139 669 nya personbilar, dvs. 11 procent fler än år 2007. Över hälften av dem var redan dieseldrivna. Antalet dieseldrivna bilar som registrerades första gången visade nästan en fördubbling från året innan.
  • I slutet av år 2008 fanns det 2,7 miljoner personbilar och 0,2 miljoner motorcyklar i fordonsregistret i Finland.
  • År 2008 dog 344 personer i vägtrafiken, vilket är 36 personer färre än året innan.
  • Drygt en tredjedel av vägarna i Finland var grusbelagda år 2008.
  • I persontrafiken mellan Finland och Ryssland gjordes 432 000 resor med järnväg år 2008, dvs. 8 procent fler än år 2007.
  • Nästan 40 procent av de varumängder som år 2008 transporterades per järnväg var trä och trävaror.
  • Totalt 102,4 miljoner ton varor transporterades inom utrikes sjötrafiken år 2008. Importens andel var 58,1 miljoner och exportens 44,3 miljoner ton. Importen gick upp med 0,4 procent, men exporten minskade med 0,8 procent från året innan.
  • År 2008 reste 0,8 miljoner passagerare från Finland med charterflyg och 5,3 miljoner med reguljärflyg. Antalet passagerare ökade med 20 procent på charterflyg och med 3 procent på reguljärflyg jämfört med året innan.
  • Från år 1990 till år 2008 har inrikes flygturismen blivit 150 procent dyrare, bensinen 121 procent och den lätta brännoljan nästan 300 procent dyrare, medan konsumentpriserna ökade med något under 40 procent under motsvarande period.
  • Koldioxidutsläppen från personbilstrafiken har ökat med drygt 14 procent från år 2000 till år 2008, men utsläppen från busstrafiken har minskat med nästan 36 procent.

Källa: Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2009. Statistikcentralen
Pris 62 euro.

Förfrågningar: Taru Tamminen, (09) 1734 2243, Irmeli Segerholm, (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti.tilastot@tilastokeskus.fi