Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 7.12.2009

Barn och unga i Finland

I slutet av år 2008 var 20 procent av Finlands befolkning, dvs. totalt 1 091 560 personer, under 18 år. 295 002 personer, dvs. 6 procent av befolkningen, var under 5 år.

I fjol föddes 59 530 barn i Finland: av dem var 30 415 pojkar och 29 115 flickor, dvs. 1 045 pojkar per 1 000 flickor. Av barnen föddes 41 procent utanför äktenskapet. 42 procent av de födda var det första barnet, 34 procent hade redan ett syskon och 3 procent hade minst fem syskon.

I slutet av fjolåret var antalet barnfamiljer, dvs. familjer med hemmaboende barn under 18 år, totalt 585 224. Av barnfamiljerna var 43 procent enbarnsfamiljer och 38 procent tvåbarnsfamiljer. Andelen familjer med fyra eller fler barn var 5 procent. Antalet ensamförsörjarfamiljer uppgick till 117 099, och i 87 procent av dem bodde barnen med sin mamma. Familjer som består av pappa och barn var 15 382. I totalt 187 barnfamiljer var föräldrarna ett registrerat par.

Till Finland flyttade i fjol 29 114 personer, av vilka 5 001 var under 15 år, dvs. 17 procent av alla inflyttade. Antalet barn som flyttade till Finland var fler än antalet barn som flyttade från Finland eftersom 2 027 barn under 15 år flyttade från Finland till utlandet, dvs. 15 procent av alla utflyttade. Nästan var sjunde person under 15 år flyttade inom Finlands gränser.

77 procent av männen och 74 procent av kvinnorna i åldern 15-24 år motionerade i fjol minst 2-3 gånger i veckan. Var femte man och var sjätte kvinna i åldern 15-24 år var överviktig.

18 procent av männen och 14 procent av kvinnorna i åldern 15-24 år rökte dagligen. Åren 1988-1992 rökte 29 procent av de unga männen och 24 procent av de unga kvinnorna. Helt rökfria var 71 procent av de unga männen och 68 procent av de unga kvinnorna.

I fjol drack 6 procent av männen och 3 procent av kvinnorna i åldern 15-24 år starka alkoholdrycker minst en gång i veckan. År 2007 ledde alkoholen till totalt 10 dödsfall bland ungdomar i åldern 15-24 år.

Statistisk årsbok för Finland beskriver det finländska samhället

Uppgifterna om finländska barns och ungdomars liv baserar sig på statistik i den nyligen utkomna Statistisk årsbok för Finland 2009. Årsboken som Statistikcentralen ger ut är en omfattande samlingspublikation som ger en täckande bild av vårt samhälle och dess utveckling. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med internationella jämförelseuppgifter. Den första statistiska årsboken för Finland utkom redan för 130 år sedan.

Årsboken inkluderar en cd-romskiva med publikationen i pdf-format, tabellerna i Excel-format samt temakartor. Årsboken fås också som webbtjänst. Boken är finsk-, svensk- och engelskspråkig.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2009. Statistikcentralen
Pris 79 euro (fortlöpande prenumeration 68 euro)

Förfrågningar: Eila Laakso (09) 1734 2509

Ansvarig direktör: Heli Mikkelä

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsboken på webbtjänsten