Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 24.2.2011

I byggbranschen var tillväxten i småföretag långsammare än i alla företag

De finländska byggföretagens omsättning ökade med 2,4 procent under tredje kvartalet år 2010 jämfört med året innan. Utvecklingen av de små byggföretagens omsättning var inte lika gynnsam, då ökningen var något under en procent från föregående år.

Samtidigt ökade lönesumman för alla byggföretag med 4,7 procent och antalet årsverken sjönk med 1,8 procent. I små byggföretag betalades 5,2 procent mer i lön jämfört med juli-september år 2009.

Kubikvolymen för bygglov ökade i juli 2010 med 17 procent och i augusti med 16 procent från året innan. I september minskade kubikvolymen för bygglov med 13 procent jämfört med september år 2009. Under tredje kvartalet 2010 beviljades bygglov för totalt drygt åtta miljoner kubikmeter. För bostadsbyggnader beviljades bygglov för omkring tre miljoner kubikmeter och för affärs- och kontorsbyggnader bygglov för omkring en miljon kubikmeter.

Utvecklingen av byggföretagens omsättning under tredje kvartalet 2010

Sett till landskap ökade byggföretagens omsättning under tredje kvartalet år 2010 med över tio procent i Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland, Södra Savolax, Lappland och Södra Österbotten då man jämför med året innan.

I Norra Österbotten beviljades bygglov för drygt en halv miljon kubikmeter under tredje kvartalet år 2010. Av dessa beviljades omkring nio procent för flervåningsbostadshus och omkring sex procent för affärs- och kontorsbyggnader. I Päijänne-Tavastland beviljades bygglov för omkring 250 000 kubikmeter, av dem omkring 14 procent för flervåningsbostadshus och drygt åtta procent för affärs- och kontorsbyggnader. I Mellersta Österbotten, Satakunta, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland och Egentliga Finland sjönk omsättningen inom byggande jämfört med tredje kvartalet år 2009.

Omsättningen inom små byggföretag utvecklades under granskningsperioden mest gynnsamt i Norra Karelen, där ökningen jämfört med året innan var nästan nio procent. I Kymmenedalen nådde man en ökning på drygt fyra procent och i Egentliga Finland en ökning på över tre procent. I Kajanaland sjönk de små byggföretagens omsättning med 11 procent, även om omsättningen för alla företag under samma tid ökade med något under två procent.

I Norra Karelen, Egentliga Finland, Kymmenedalen, Satakunta och Mellersta Österbotten utvecklades de små byggföretagens omsättning bättre än omsättningen för alla företag. I Norra Karelen beviljades bygglov för omkring 230 000 kubikmeter under tredje kvartalet år 2010. Av dem beviljades drygt fem procent för flervåningsbostadshus och något under sju procent för affärs- och kontorsbyggnader.

Uppgifter om småföretag och bygglov från Statistikcentralen

Uppgifterna om småföretag grundar sig på den senaste specialutredningen i Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder. I utredningen definierades som småföretag sådana företag som under åren 2008–2010 haft högst tio anställda och en omsättning på högst två miljoner euro per år. Konjunkturtjänsten producerar konjunkturuppgifter om småföretag gällande hela ekonomin och huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggande, handel och tjänster genom avgiftsbelagt uppdrag. Som områdesnivå är det möjligt att välja landskap eller ekonomisk region.

Uppgifterna om bygglov framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. De regionala uppgifterna om bygglov har tagits ur den avgiftsbelagda regionala databasen Altika.

Förfrågningar om småföretag: Katja Äijö 09 1734 2959 och Tiina Herttuainen 09 1734 3619, palvelut.suhdanne@stat.fi
Förfrågningar om bygglov: Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu