Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 5.12.2011

Infopaketet över transporter och kommunikationer har utkommit

Det statistiska samlingsverket Årsboken om transporter och kommunikationer i Finland 2011 har utkommit. Statistikcentralens publikation har tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom innehåller den gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Förutom de nyaste årliga uppgifterna ingår också långa tidsserier och regionala uppgifter.

Uppgifterna i årsboken kommer förutom från Statistikcentralen bl.a. från VR-Group, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Finavia och Kommunikationsverket. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

Axplock ur innehållet i publikationen:

 • År 2010 kördes 77 993 miljoner personkilometer i inrikestrafiken, 83 procent kördes med personbilar, 10 procent med bussar, 5 procent med tåg och 2 procent med andra fordon.
 • I slutet av år 2010 fanns det 2 877 484 personbilar, 226 877 motorcyklar och 259 889 mopeder i Finlands fordonsregister. Antalet personbilar ökade med 4 procent, antalet motorcyklar med 5 procent och antalet mopeder med 8 procent från året innan.
 • År 2010 registrerades 111 989 nya personbilar, dvs. 24 procent fler än år 2009. Av de nya personbilarna var 58 procent bensindrivna och 42 procent dieseldrivna.
 • År 2010 dog 272 personer i vägtrafiken. Antalet döda minskade med 2,5 procent från året innan. Antalet personer som skadades i vägtrafiken minskade med 5 procent.
 • År 2010 fanns det fortfarande kvar 3 172 järnvägsplankorsningar. Från år 1990 har antalet minskat med 2 564 plankorsningar.
 • I persontrafiken transporterades år 2010 nästan 70 miljoner passagerare per järnväg – av dem nästan 56 miljoner i Helsingforsregionens närtrafik.
 • Av de godsmängder som transporterades per järnväg år 2010 var nästan 60 procent virke samt trä- och pappersindustriprodukter.
 • År 2010 transporterades inom utrikes sjötrafik över 17 miljoner passagerare, 3,4 procent fler än året innan. I persontrafiken till Estland var antalet passagerare nästan 7 miljoner, medan över 9 miljoner passagerare transporterades till Sverige.
 • Till Finland importerades sjövägen över 13 miljoner ton råolja och andra oljeprodukter år 2010. Från Finland exporterades nästan 15 miljoner ton sågat virke och andra träförädlingsprodukter.
 • År 2010 reste 0,8 miljoner passagerare från Finland med charterflyg och 5,2 miljoner med reguljärflyg. Antalet passagerare ökade på charterflygen med 3 procent och på reguljärflygen med 6 procent jämfört med året innan. Charterflygen hade oftast Spanien som destination och reguljärflygen Tyskland.
 • Från år 1990 till år 2010 steg priserna på inrikes flygresor med 161 procent, på tågresor med 108 procent och på långa bussresor med 98 procent. Konsumentpriserna steg under motsvarande period med 41 procent.
 • År 2010 fanns det 997 mobiltelefonabonnemang per tusen invånare i Frankrike, 1 663 i Ryssland och 1 564 i Finland.

Källa: Årsboken om transporter och kommunikationer 2011.Statistikcentralen. Pris 75 euro.

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi.