Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 7.12.2011

Ett dygn av livet i Finland

Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2011 ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling. Statistiken i årsboken berättar t.ex. att om händelserna år 2010 fördelas jämnt på årets alla dagar, är resultatet under ett dygn i Finland följande:

 • 167 barn föddes: 86 pojkar och 81 flickor
 • 139 personer dog
 • 82 äktenskap ingicks
 • 37 skilsmässor beviljades
 • 12 utlänningar fick finskt medborgarskap
 • 2 403 flyttningar gjordes, av vilka 1 559 inom samma kommun
 • 30 nya bostadsbyggnader färdigställdes
 • 41 eldsvådor antändes till vilka räddningsverket alarmerades
 • 91 nya företag startades och 58 företag lades ned
 • 8 konkurser anhängiggjordes
 • 160 kreditkortskonton stängdes på grund av betalningsstörningar
 • 2,8 miljoner euro betalades i offentlig utvecklingshjälp
 • 206 g kött, 154 g färska grönsaker, 87 g socker, 130 g färsk frukt och 502 g mjölkprodukter konsumerades per invånare
 • totalt 1,1 miljoner liter mellanöl, 179 000 liter vin och 82 000 liter starka alkoholdrycker konsumerades
 • 28 aborter och 11 steriliseringar gjordes
 • totalt 1 183 brott kom till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom: bl.a. 58 rattfyllerier, 54 narkotikabrott, 91 misshandelsfall, 2 våldtäkter och 3 sexuella utnyttjanden av barn
 • 18 inbrott i bostäder och 37 i motorfordon gjordes
 • 11 miljoner textmeddelanden skickades.

Statistisk årsbok för Finland är ett grundläggande uppslagsverk inom statistikbranschen

Statistisk årsbok för Finland 2011 som Statistikcentralen ger ut är en omfattande samlingspublikation som innehåller både aktuell statistisk information och långa tidsserier. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med internationella jämförelseuppgifter. Årsboken har getts ut sedan år 1879.

Årsboken inkluderar en cd-romskiva med publikationen i pdf-format, tabellerna i Excel-format samt temakartor. Årsboken fås också som webbtjänst. Boken är finsk-, svensk- och engelskspråkig.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2011. Statistikcentralen
Pris 75 euro (inkl. moms), webbtjänsten fr.o.m. 110 euro + moms 23 %.

Förfrågningar: Eila Laakso 09 1734 2509

Ansvarig direktör: Heli Mikkelä

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst 09 1734 2011, sales@stat.fi
Presentation av årsboken på webbtjänsten