Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 13.12.2011

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen (Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 19 olika ämnesområden i form av översikter, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

Största delen av uppgifterna i årsboken härstammar från Statistikcentralens statistik, men boken innehåller också material från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank samt arbets- och näringsministeriet. Årsboken fås också som webbtjänst.

Axplock ur innehållet i årsboken:

  • År 2010 minskade nybyggandet ytterligare. Den totala volymen färdigställda nya byggnader uppgick till 33,0 miljoner kubikmeter, vilket är 15 procent mindre än år 2009. Under året färdigställdes dock 6 procent fler bostadsbyggnader än året innan.
  • Bygglov beviljades för 41 miljoner kubikmeter. Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade med en procent. Kubikvolymen för påbörjade byggprojekt ökade med en femtedel från året innan.
  • Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för totalt 1,6 miljarder euro år 2010. Reparationskostnaderna ökade med 17,8 procent från år 2009.
  • Byggkostnaderna steg år 2010 med i genomsnitt 1,1 procent från året innan, medan kostnaderna år 2009 sjönk med 1,1 procent.
  • Byggbranschen sysselsatte i fjol 172 000 personer. Antalet sysselsatta i branschen sjönk med 3 000 jämfört med året innan.
  • Kreditstocken hos företag och näringsidkare som bedrev byggverksamhet ökade med 8 procent. Byggbranschens kreditstock uppgick till totalt 3,6 miljarder euro i slutet av december år 2010.
  • År 2010 färdigställdes 25 894 nya bostäder. Detta är nästan 17 procent fler än år 2009.
  • Omkring 74 000 bostadsaktieköp gjordes år 2010, dvs. 4,2 procent fler än året innan. Det sammanlagda värdet av köpen var 10 miljarder euro.
  • År 2010 var kvadratmeterpriset på gamla fritt finansierade bostäder i genomsnitt 2 119 euro. Kvadratmeterpriset steg med 8,7 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen var kvadratmeterpriser 3 238 euro och i övriga Finland 1 615 euro.

Källa: Årsboken Rakentaminen ja asuminen 2011 (Byggande och boende 2011). Statistikcentralen
Pris 75 euro.

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Eetu Toivanen 09 1734 3331, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljnings- och kundtjänst 09 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsbokens webbtjänst: http://tilastokeskus.fi/rakas