Pressmeddelande 12.9.2005

Utnämning vid Statistikcentralen:
SVM Hannele Orjala statistikdirektör för enheten Företagskonjunkturer

Magister i samhällsvetenskaper Hannele Orjala har utnämnts till statistikdirektör för Statistikcentralens enhet Företagskonjunkturer för femårsperioden 1.10.2005-30.9.2010.

Enheten Företagskonjunkturer producerar och utvecklar statistik, datareserver och tjänster samt anslutande kunnande om företagsverksamhetens konjunkturer, samfärdsel och turism. Därtill upprätthåller enheten företags- och arbetsställeregistret.

Hannele Orjala tillträder som statistikdirektör från uppgiften som marknadsföringsdirektör vid Statistikcentralen, en uppgift som hon skött sedan år 1997. Hon har tidigare skött olika expert- och ledningsuppgifter vid Statistikcentralen. Orjala har också mångsidig erfarenhet av internationell konsultering vid utländska statistikbyråer och av internationellt samarbete i Eurostats och OECD:s arbetsgrupper.

Förfrågningar:
Informationschef Heli Mikkelä, tfn 09 1734 2235, gsm 050 568 7444

Hannele Orjalas kontaktinformation:
tfn 09 1734 3582
gsm 050 500 3319
e-post: förnamn.efternamn@stat.fi