Pressmeddelande 23.11.2005

Uppslagsverket för statistikbranschen - Statistisk årsbok för Finland 2005 - har utkommit

Det statistiska samlingsverket "Statistisk årsbok för Finland 2005" har utkommit. Statistiken är grupperad i 32 ämnesområden som täcker hela det finländska samhället - statistik över bl.a. befolkningen, näringsgrenar, levnadsförhållanden, utbildning och kultur, ekonomi och företagsverksamhet samt miljön finns med. Årsboken, som utges av Statistikcentralen, innehåller 702 sidor och 688 statistiktabeller och -figurer, ett flertal temakartor och en internationell del på 81 sidor. Utöver de nyaste årsuppgifterna har boken långa tidsserier och regionala uppgifter. Statistikcentralen har gett ut boken sedan år 1879.

Årsboken omfattar också en cd-romskiva, som innehåller hela publikationen i pdf-format, alla tabeller i Excel-format och temakartorna. Årsboken är också tillgänglig via webbtjänsten. Årsboken utges på finska, svenska och engelska.

Axplock ur innehållet i årsboken:

 • År 1947 föddes det största antalet finländska barn genom tiderna, dvs. 108 168. Antalet döda var störst under hungeråret 1868, då 137 720 finländare dog. Förra året föddes levande 57 758 och dog 47 600 finländare. Det förväntade antalet levnadsår för pojkar födda i fjol var 75,3 år och för flickor 82,3 år.
 • I fjol beviljades 6 880 utlänningar finskt medborgarskap. Antalet asylsökande var 3 861, dvs. 640 fler än år 2003. Under åren 1973-2004 har 25 114 flyktingar flyttat till Finland. I hela världen fanns det år 2004 mer än 9 miljoner flyktingar.
 • Finland har 432 kommuner. Av dem har 8 kommuner under 500 invånare, 330 under 10 000 invånare och 6 över 100 000 invånare, enligt folkmängden i slutet av år 2004.
 • I Finland var oljans andel av totalförbrukningen av energi i fjol omkring 25 procent, de träbaserade bränslenas andel 21 procent, kärnenergins andel 16 procent och kolets andel 15 procent. Av hela världens totalförbrukning av energi var oljans andel 38 procent, kärnenergins andel 7 procent och kolets andel 28 procent.
 • Antalet ekologiska gårdar minskade i fjol från året innan, men åkerarealen för ekologisk odling ökade. Av hela åkerarealen var 168 521 hektar, dvs. 7,6 procent, ekologiskt odlad. Den genomsnittliga storleken på ekologiska gårdar var 34,2 hektar. År 2000 fanns det 147 423 ekohektar och den genomsnittliga storleken av en ekologisk gård var 28,2 hektar.
 • Pälsdjursfarmarna var i fjol 1 596 till antalet, dvs. 112 färre än året innan. År 1985 uppgick antalet pälsdjursfarmar till 5 810.
 • I slutet av år 2003 fanns det i Finland totalt 2,6 miljoner bostäder. Av dem var 5 procent ytterst bristfälligt utrustade, dvs. de saknade antingen vattenledning, avlopp, varmt vatten eller WC.
  Bastu i lägenheten fanns i varannan bostad. Av bostadsbeståndet var 60 procent byggt efter år 1970 och 9 procent före år 1940.
 • I slutet av år 2004 hade hushållen 9 miljarder euro i konsumtionskrediter och 43 miljarder euro i bostadskrediter. Bostadskrediternas värde var 17 miljarder euro högre än år 2000, 6 miljarder högre än år 2003 och 3 miljarder högre än statens budgetutgifter för nästa år.
 • Alkoholdrycker (dryckerna har omvandlats till 100-procentig alkohol) såldes i fjol till en mängd av 43 miljoner liter, vilket var 7 procent mer än föregående år. Alkoholkonsumtionen per invånare var rekordstor, nämligen 8,2 liter eller en halv liter mer än året innan. Per invånare användes dock 716 euro till alkohol, dvs. 60 euro mindre än föregående år. Totalt köptes alkoholdrycker för 3,8 miljarder euro. Rattfyllerifallen uppgick i fjol till 26 977, dvs. nästan 10 procent fler än år 2003.
 • I fjol placerades 14 704 barn eller unga utom hemmet, vilket är 340 fler än föregående år. Antalet omhändertaganden var 8 673, dvs. 323 fler än året innan.
 • Av befolkningen i arbetsför ålder är 45 procent överviktig (viktindexet (BMI) är 25 eller över). Av männen är 53 procent och av kvinnorna 39 procent överviktiga.
 • Världens största sjö, Kaspiska havet, är till sin yta större än Finland. Kaspiska havet har en yta på 371 000 km2.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2005. Statistikcentralen.
Pris 73 euro (fortlöpande prenumeration 63 euro)

Förfrågningar: Eila Laakso (09) 1734 2509

Ansvarig direktör: Jussi Melkas

Beställningar: Statistikcentralens försäljning och kundtjänst (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi
Presentation av webbtjänsten för årsboken:
www.stat.fi/tup/vuosikirja/index_sv.html