Pressmeddelande 14.1.2005

Inflationen i EMU-länderna enligt de preliminära uppgifterna 2,3 procent

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i december 2,3 procent. I november var den 2,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 0,1 procent.

Eurostats uppskattning om inflationen inom EMU-området baserar sig på de förhandsuppgifter som utges av en del medlemsländer och på utvecklingen av energipriserna. Den 20 januari publicerar Eurostat de detaljerade harmoniserade konsumentprisindexen för december.

Det harmoniserade konsumentprisindexet 1996 = 100 i Finland, Sverige, Tyskland och EMU

Indextalen och årsförändringar för Finland finns här (bara på finska): Harmoniserade konsumentprisindex 1996=100

Källa: Konsumentprisindex 2004, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi