Pressmeddelande 17.1.2005

Producentprisindexen för december 2004

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från december 2003 till december 2004 med 0,1-3,5 procent. Importpriserna steg mest, dvs. med 3,5 procent. Stegringen av importpriserna berodde speciellt på att råolja, förädlade metallprodukter, metallmalmer samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare. Prisstegringen dämpades av att eltekniska produkter och medicinska preparat blev billigare.

Producentprisindexen sjönk rejält i december på grund av att priserna på råolja och oljeprodukter sjönk. Importpriserna sjönk mest, dvs. med 1,5 procent. Exportprisindexet sjönk med 0,9 procent. Nedgången av exportpriserna berodde på att vid sidan om oljeprodukter blev massa, papper och kartong också billigare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i december 2004

Index
(2000=100)
Indextal
12/2004
Förändring, %
11/2004-12/2004
Förändring, %
12/2003-12/2004
Producentprisindex för industrin, totalt 92,8 -0,6 0,1
Exportprisindex 86,2 -0,9 0,2
Importprisindex 96,9 -1,5 3,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 100,2 -0,6 1,6
Partiprisindex 98,3 -0,7 0,7

Källa: Producentprisindex 2004, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jari Harjunpää (09) 1734 3472, Anssi Vuorio (09) 1734 2934, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi