Pressmeddelande 14.2.2005

Inflationen i EMU-länderna i januari 2,1 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i januari 2,1 procent. I december var den 2,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari -0,2 procent.

Eurostats uppskattning om inflationen inom EMU-området baserar sig på de förhandsuppgifter som utges av en del medlemsländer och på utvecklingen av energipriserna. Den 28 februari publicerar Eurostat de detaljerade harmoniserade konsumentprisindexen för januari.

Det harmoniserade konsumentprisindexet 1996 = 100 i Finland, Sverige, Tyskland och EMU

Indextalen och förändringarna på årsnivå finns här: Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1996=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi