Pressmeddelande 17.3.2005

Producentprisindexen för februari 2005

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från februari i fjol till februari i år med 1,5 - 5,8 procent. Importpriserna steg mest, speciellt på grund av att råolja, baskemikalier samt järn, stål och järnlegeringar blev dyrare. Stegringen av exportpriser dämpades av att eltekniska produkter och läkemedel blev billigare.

Producentprisindexen steg från januari till februari med 0,5 - 1,2 procent. Importprisindexet steg mest, med 1,2 procent, och producentprisindexet för industrin minst, 0,5 procent. Stegringen av importpriser berodde speciellt på att råolja, oljeprodukter, baskemikalier samt andra metallmalmer blev dyrare. Producentpriserna för industrin steg speciellt för att oljeprodukter samt papper och kartong blev dyrare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i februari 2005

Index
(2000=100)
Indextal
02/2005
Förändring, %
01/2005-02/2005
Förändring, %
02/2004-02/2005
Producentprisindex för industrin, totalt 93,8 0,5 1,5
Exportprisindex 87,4 0,6 1,7
Importprisindex 99,6 1,2 5,8
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 101,5 0,7 3,0
Partiprisindex 99,6 0,7 2,2

Källa: Producentprisindex 2005, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Jari Harjunpää (09) 1734 3472, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi