Pressmeddelande 31.3.2005

Industriproduktionen i februari på samma nivå som i januari

I februari 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,1 procent mindre än i januari. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen sjönk med 0,7 procent från februari 2004.

Den procentuella säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen jämfört med föregående månad

Industriproduktionen sjönk i februari med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 0,7 procent mindre i februari 2005 än i februari 2004. Den snabba tillväxtperiod som började i maj i fjol har avstannat i början av året.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från motsvarande
månad året innan, %

Produktionen ökade alltjämt inom flera huvudsakliga näringsgrenar. Produktionen ökade i februari mest inom den kemiska industrin, dvs. med 9,0 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 4,5 procent. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter ökade med 2,7 procent. Produktionen sjönk fortsättningsvis mest inom energiförsörjningen, med 11,8 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin sjönk med 3,1 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionsvolymen 2/2004-2/2005, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 83 procent, vilket var 0,2 procentenheter mera än i februari 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 95 procent, inom metallindustrin var utnyttjandegraden 82 procent och inom den kemiska industrin 81. Inom den övriga fabriksindustrin var utnyttjandegraden 78 procent.

De reviderade uppgifterna för februari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 29.4.2005 kl. 9.00. På grund av byte av metod kande säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi