Pressmeddelande 18.4.2005

Producentprisindexen för mars 2005

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från mars i fjol till mars i år med 1,5-5,5 procent. Importpriserna steg mest, speciellt på grund av att råolja, baskemikalier samt järn, stål och järnlegeringar blev dyrare. Stegringen av importpriser dämpades av att eltekniska produkter och läkemedel blev billigare.

Producentprisindexen steg från februari till mars med 0,4-1,2 procent. Importprisindexet steg mest, med 1,2 procent, och producentprisindexet för industrin minst, 0,4 procent. Stegringen av importpriser berodde speciellt på att råolja, oljeprodukter och baskemikalier blev dyrare. Producentpriserna för industrin steg speciellt för att oljeprodukter samt massa, papper och kartong blev dyrare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i mars 2005

Index
(2000=100)
Indextal
03/2005
Förändring, %
02/2005-03/2005
Förändring, %
03/2004-03/2005
Producentprisindex för industrin, totalt 94,2 0,4 1,5
Exportprisindex 87,9 0,5 1,8
Importprisindex 100,8 1,2 5,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 102,1 0,6 2,9
Partiprisindex 100,2 0,6 2,4

Källa: Producentprisindex 2005, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anssi Vuorio (09) 1734 2934, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi