Pressmeddelande 29.4.2005

Industriproduktionen ökade i mars med knappt en procent från februari

I mars 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,9 procent större än i februari. Den säsongrensade industriproduktionen ökade med 1,1 procent från mars 2004.

Den procentuella säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen jämfört med föregående månad, %

Industriproduktionen ökade i mars med 1,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 1,1 procent större i mars 2005 än i mars 2004. Produktionsutvecklingen har varit rätt så anspråkslös i början av året.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från motsvarande
månad året innan, %

Produktionsförändringen var tudelad i mars. Bland de huvudsakliga näringsgrenarna ökade den kemiska industrin, annan metallindustri och trä- och pappersindustrin. Produktionen ökade i mars mest inom den kemiska industrin, dvs. 7,6 procent. Produktionen inom annan metallindustri ökade med 1,4 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med en knapp procent. Produktionen minskade inom tillverkning av elektronik- och elprodukter, inom annan fabriksindustri och inom energiförsörjningen. Mest sjönk produktionen inom annan fabriksindustri, med 4,8 procent. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter minskade med en knapp procent. Energiproduktionen sjönk med en halv procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionsvolymen 3/2004-3/2005, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 83 procent, vilket var 4,1 procentenheter mindre än i mars 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 95 procent och inom metallindustrin 82 procent. Inom den kemiska industrin och den övriga fabriksindustrin var utnyttjandegraden 79 procent.

De reviderade uppgifterna för mars publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 31.5.2005 kl. 9.00. På grund av byte av metod kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte har justerats. De säsongsrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi .