Pressmeddelande 13.5.2005

Inflationen i EMU-länderna i april 2,1 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i april 2,1 procent. I mars var den också 2,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i april 1,1 procent.

Eurostats uppskattning om inflationen inom EMU-området baserar sig på de förhandsuppgifter som utges av en del medlemsländer och på utvecklingen av energipriserna. Den 19 maj publicerar Eurostat de detaljerade harmoniserade konsumentprisindexen för april.

Det harmoniserade konsumentprisindexet 1996 = 100 i Finland, Sverige, Tyskland och EMU

Indextalen och förändringarna på årsnivå finns här (bara på finska): Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1996=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi