Pressmeddelande 17.5.2005

Producentprisindexen för april 2005

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från april i fjol till april i år med 1,1-6,2 procent. Importpriserna steg mest, speciellt på grund av att råolja, baskemikalier, oljeprodukter samt järn, stål och järnlegeringar blev dyrare. Stegringen av importpriser dämpades av att eltekniska produkter och läkemedel blev billigare.

Producentprisindexen steg från mars till april med 0,2-1,2 procent. Importprisindexet steg mest, med 1,2 procent. Producentprisindexet för industrin och exportprisindexet steg minst, 0,2 procent. Stegringen av importpriser berodde speciellt på att oljeprodukter och andra metallmalmer blev dyrare. Producentpriserna för industrin steg speciellt för att oljeprodukter samt sågvara och träprodukter blev dyrare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i april 2005

Index
(2000=100)
Indextal
03/2005
Förändring, %
03/2004-04/2005
Förändring, %
04/2004-04/2005
Producentprisindex för industrin, totalt 94,4 0,2 1,5
Exportprisindex 88,0 0,2 1,1
Importprisindex 101,9 1,2 6,2
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 102,6 0,5 3,4
Partiprisindex 100,6 0,5 3,1

Källa: Producentprisindex 2005, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anssi Vuorio (09) 1734 2934, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi