Pressmeddelande 31.5.2005

Industriproduktionen sjönk i april med 0,3 procent från mars

I april 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,3 procent mindre än i mars.

Den procentuella säsongrensade förändringen i volymen jämfört med föregående månad, %

Industriproduktionen ökade i april med 1,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 1,2 procent större i april år 2005 än i april år 2004. Den säsongrensade produktionen för januari-april ökade med under en procent jämfört med året innan.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen
från motsvarande månad året innan, %

Bland de huvudsakliga näringsgrenarna stod den kemiska industrin för den största ökningen i april, dvs. 10,4 procent. Tillverkningen av elektronik och elprodukter steg med 7,5 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade i april med 6,6 procent från året innan. Mest sjönk energiproduktionen, dvs. 10,1 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin minskade i april med 7 procent jämfört med året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionsvolymen 4/2004-4/2005, %

*Metallindustrin exkl. tillverkningen av elektronik- och elprodukter

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 82 procent, vilket var 1,4 procentenheter mindre än i april år 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 80 procent och inom metallindustrin 81 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 85 procent och inom den övriga fabriksindustrin 82 procent.

De reviderade uppgifterna för april publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 30.6.2005 kl. 9.00. På grund av metod kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi