Pressmeddelande 13.10.2008

Utnämning vid Statistikcentralen: Leena Storgårds statistikdirektör för Företagsstrukturer

Ekonomie magister Leena Storgårds har utnämnts till statistikdirektör vid Statistikcentralens enhet för företagsstrukturer för perioden 1.12.2008-30.11.2013.

Enheten producerar och utvecklar statistik och information om strukturer inom företagsverksamheten, forsknings- och utvecklingsverksamhet, vetenskap och teknologi, utvecklingen inom informationssamhället samt om miljö och energi.

Leena Storgårds har arbetat vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral TIKE sedan år 2004. Fr.o.m. år 2007 har hon verkat som direktör för TIKEs statistik- och informationstjänst. Tidigare har Storgårds varit anställd vid utrikesministeriet samt vid Statistikcentralen bl.a. som statistikchef för enheten för företagsstrukturer.

Förfrågningar: kommunikationschef Varpu Seppälä, (09) 1734 2235, förnamn.efternamn@stat.fi