Pressmeddelande 26.11.2008

Större skulder, bostäder och alkoholanvändning under tio år

Under de senaste tio åren har Finlands befolkning ökat med 153 135 personer, dvs. med 3 procent. I slutet av år 2007 var folkmängden i Finland 5 300 484. Den förväntade livslängden för män och kvinnor har stigit med nästan 2,5 år under tio år. Den förväntade livslängden för pojkar som föddes i fjol är nästan 76 år och för flickorna 83 år.

Finländarna bor nu något rymligare än för tio år sedan. I fjol var bostädernas yta 38,3 m2 per person, dvs. drygt 4 m2 mer än år 1997. Under samma period har antalet bostäder ökat med 13 procent.

Antalet personbilar har ökat med mer än 600 000, dvs. med 32 procent under tio år. I slutet av fjolåret uppgick antalet registrerade personbilar till 2 570 356. Även motorcyklarnas popularitet har ökat betydligt. Antalet registrerade motorcyklar var i fjol 188 144, dvs. rentav 174 procent mer än år 1997.

Finländska hushåll är allt mer skuldsatta. Hushållens skuldsättningsgrad, dvs. krediterna i förhållande till den disponibla inkomsten, ökade i fjol till 103 procent, dvs. större än någonsin tidigare. År 1997 var hushållens skuld i förhållande till den disponibla inkomsten 59 procent. I fjol uppgick hushållens bostadslån till 11 700 euro per person och dessutom hade hushållen 4 600 euro i konsumtions- och andra krediter per person.

Alkoholförbrukningen har ökat med 1,8 liter per person, dvs. med 26 procent under tio år. I fjol var finländarnas konsumtion av 100-procentig alkohol rekordhög, dvs. 8,7 liter per person.

Ifjol omhändertogs 50 procent fler barn än år 1997, sammanlagt 10 207 barn. Totalt 16 059 barn placerades utanför hemmet, dvs. mer än 4 000 barn fler än för tio år sedan.

I fjol fick polisen kännedom om 13 procent fler brott än år 1997, dvs. sammanlagt 814 547. Misshandelsfallen ökade med 39 procent jämfört med tio år tillbaka, våldtäkterna med 58 procent och rattfyllerifallen med 27 procent. Narkotikabrotten var i fjol rentav 86 procent fler än år 1997.

Statistisk årsbok för Finland beskriver samhällets utveckling

Beskrivningen av utvecklingen de senaste tio åren baserar sig på statistiken för åren 1997 och 2007 i den nyligen utkomna Statistisk årsbok för Finland 2008. Årsboken som Statistikcentralen ger ut är en omfattande samlingspublikation som ger en täckande bild av vårt samhälle och dess utveckling. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med internationella jämförelseuppgifter. Årsboken har getts ut sedan år 1879.

Årsboken inkluderar en cd-romskiva med publikationen i pdf-format, tabellerna i Excel-format samt temakartor. Årsboken fås också som webbtjänst. Boken är finsk-, svensk- och engelskspråkig.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2008. Statistikcentralen
Pris 75 euro (fortlöpande prenumeration 65 euro)

Förfrågningar: Eila Laakso (09) 1734 2509

Ansvarig direktör: Heli Mikkelä

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsboken på webbtjänsten: tilastokeskus.fi/tup/vuosikirja/index_sv.html