Linnuntieltä oikeille teille

 1. Työmatkan pituutta voi mitata monella tavalla
 2. Valtaosa työmatkoista on verraten lyhyitä
 3. Kotiosoitteessa työskentelevistä yli 70 prosenttia on miehiä
 4. Keskimääräiset työmatkat ovat pidentyneet
 5. Kotikunnassaan työskentelevällä voi olla pidempi työmatka kuin naapurikuntaan pendelöivällä
 6. Työmatkan pituus vaihtelee asuinpaikan mukaan
 7. Työmatkat mutkittelevat Järvi-Suomessa
 8. Miehen työmatkakilometri on naisen 820 metriä
 9. Perheelliset ja hyvätuloiset matkaavat pisimpään
 10. Aineiston ongelmia ja jatkotutkimustarpeita
 11. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet:

Digiroad. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos. http://blogs.helsinki.fi/saavutettavuus/metropaccess-digiroad/.

Findikaattori-palvelu. Saatavissa: http://www.findikaattori.fi/fi/70.

Helminen, Ville & Nurmio, Kimmo & Rehunen, Antti & Ristimäki, Mika & Oinonen, Kari & Tiitu, Maija & Kotavaara, Ossi & Antikainen, Harri & Rusanen, Jarmo 2013. Kaupungin-maaseudun alueluokitus. Paikkatietomuotoisen alueluokituksen muodostamisperiaatteet. Suomen ympäristökeskus, SYKE. http://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus.

Helminen, Ville & Ristimäki, Mika & Oinonen, Kari 2003.  Etätyö ja työmatkat Suomessa. Suomen ympäristö SY 611. Ympäristöministeriö. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40503/SY_611.pdf?sequence=1.

Huhta, Jaana & Pyykkönen, Topias 2013. Kolmasosa työssäkäyvistä pendelöi. http://www.tilastokeskus.fi/tup/vl2010/art_2013-04-11_001.html.

Jolkkonen, Arja & Jolkkonen, Ari & Soininen, Tiina 2003. Pitkät työmatkat ja työn kuormittavuus. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 140.

Liikennevirasto. Henkilöliikennetutkimus 2010–2011. http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lr_2012_henkiloliikennetutkimus_web.pdf.

MetropAccess 2013. Saavutettavuuslaskentaa autoilijan näkökulmasta: MetropAccess-Digiroad. Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos.

Piela, Pasi 2013. Enabling a national road and street database in population statistics: Commuting distances for all employed persons and other accessibility statistics. Proceedings of the European Forum for Geostatistics 2013 Conference. Julkaistaan myöhemmin: http://www.nsi.bg/efgs2013/.

Strandell, Anna 2011. Asukasbarometri 2010 - Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä. SY31/2011. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=404033&lan=fi&clan=fi.

Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus. ISSN=1799-5639. Helsinki: Tilastokeskus. http://tilastokeskus.fi/til/akay/index.html.

Työmatkaliikkuminen. HLT faktakortti 1 - tammikuu 2007. http://www2.liikennevirasto.fi/hlt20042005/tyomatkaliikkuminen.pdf.

Valtiovarainministeriö. Tiedote 18/2013. Selvitysmies Arno Miettinen: Uuden valtionosuusjärjestelmän tulee olla selkeä ja kannustava. http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20130212Selvit/name.jsp.

 

1 Etätöitä tehtäneen ainakin osin korkea-asteen koulutuksen ja ohjelmistojen suunnittelun toimialoilla: heidän osuutensa yli 200 kilometrin työmatkaajista oli 4,2 prosenttia. Yrittäjien osuus yli 200 kilometrin työmatkalaisista oli 3,9 prosenttia.

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013