Linnuntieltä oikeille teille

 1. Työmatkan pituutta voi mitata monella tavalla
 2. Valtaosa työmatkoista on verraten lyhyitä
 3. Kotiosoitteessa työskentelevistä yli 70 prosenttia on miehiä
 4. Keskimääräiset työmatkat ovat pidentyneet
 5. Kotikunnassaan työskentelevällä voi olla pidempi työmatka kuin naapurikuntaan pendelöivällä
 6. Työmatkan pituus vaihtelee asuinpaikan mukaan
 7. Työmatkat mutkittelevat Järvi-Suomessa
 8. Miehen työmatkakilometri on naisen 820 metriä
 9. Perheelliset ja hyvätuloiset matkaavat pisimpään
 10. Aineiston ongelmia ja jatkotutkimustarpeita
 11. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Miehen työmatkakilometri on naisen 820 metriä

Uusi tilastoaineisto kertoo, että työmatkan pituus vaihtelee työllisen asuinalueen ja toimialan lisäksi myös mm. sukupuolen, iän, elämäntilanteen, tulotason ja koulutuksen mukaan.

Vuonna 2010 teitä pitkin mitattujen työmatkojen mediaanipituus oli miehillä 8,2 kilometriä (keskiarvo 17,9 km) ja naisilla 6,7 kilometriä (keskiarvo 14 km). Miehet tekivät siten enemmän pitkiä työmatkoja kuin naiset. Mediaanipituuksia vertailemalla voidaan todeta, että miehen työmatkakilometri oli naisen 820 metriä. Haastattelututkimuksen mukaan miesten työmatkat olivat keskimäärin 5,6 kilometriä pitempiä kuin naisten (Strandell 2011).

Pisimpiä työmatkoja tekivät 30–39-vuotiaat miehet (työmatkan mediaanipituus 9,2 kilometriä). Myös naisilla oli pitkiä työmatkoja juuri kolmikymppisinä (8,1 km). Suurin ero sukupuolten työmatkojen pituudessa oli nuorimmilla työllisillä (18–29-vuotiaat): miesten työmatkan mediaanipituus (7,9 km) oli 1,6 kilometriä naisten työmatkan mediaania pidempi. Yli 60-vuotiaiden työmatkat olivat keskimääräistä lyhyempiä sukupuolesta riippumatta: miehillä keskimäärin 6,1 kilometriä ja naisilla 5,0 kilometriä.

Henkilöliikennetutkimuksen mukaan erot miesten ja naisten kokonaismatkasuoritteissa (km/vrk) ovat vähentyneet, sillä talouksien kakkosautot ja naisten autoilu ovat lisääntyneet. Tutkimuksen mukaan autollisten työmatkasuoritteet olivat vuorokaudessa 11,5 kilometriä. (Liikennevirasto.) Työssäkäyntitilastossa auton omistavien työmatkojen mediaanipituus oli 8 kilometriä (keskiarvo 16,6 km) vuonna 2010, kun taas autottomien matkan mediaanipituus oli 5 kilometriä (keskiarvo 12,1 km).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013