Linnuntieltä oikeille teille

 1. Työmatkan pituutta voi mitata monella tavalla
 2. Valtaosa työmatkoista on verraten lyhyitä
 3. Kotiosoitteessa työskentelevistä yli 70 prosenttia on miehiä
 4. Keskimääräiset työmatkat ovat pidentyneet
 5. Kotikunnassaan työskentelevällä voi olla pidempi työmatka kuin naapurikuntaan pendelöivällä
 6. Työmatkan pituus vaihtelee asuinpaikan mukaan
 7. Työmatkat mutkittelevat Järvi-Suomessa
 8. Miehen työmatkakilometri on naisen 820 metriä
 9. Perheelliset ja hyvätuloiset matkaavat pisimpään
 10. Aineiston ongelmia ja jatkotutkimustarpeita
 11. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työmatkat mutkittelevat Järvi-Suomessa

Tiematkojen ja linnuntiematkojen välinen suhde vaihtelee jonkin verran maakunnittain tarkasteltuna. Tietä pitkin kuljettu matka on Suomessa keskimäärin 1,28 kertaa niin pitkä kuin sama matka mitattuna kahden pisteen välisenä lineaarisena etäisyytenä.

Tiematkojen pituus suhteessa linnuntiematkoihin kasvaa osin luonnollisista syistä etenkin Järvi-Suomen maakunnissa Pohjois-Savossa (1,34) ja Keski-Suomessa (1,33). Näissä maakunnissa reittien suunnittelussa on täytynyt ottaa huomioon enemmän vesistöjä kuin esimerkiksi Kanta-Hämeessä (1,25) ja Päijät-Hämeessä (1,26).

Teitä pitkin kuljetut työmatkat olivat lähinnä lineaarisia matkoja Uudellamaalla (1,25). Tiematkojen ja linnuntiematkojen välinen suhde on suurempi lyhyillä työmatkoilla kuin pitkillä. Lyhyt työmatka voi muodostua pääväylää pitkin helposti hyvinkin paljon pidemmäksi linnuntiehen tai henkilön oikeasti valitsemiin oikoreitteihin verrattuna. Myös hyvin kattava tieverkko pienentää suhdelukua. Uudellamaalla työmatkojen mediaanipituudet olivat maakunnittain tarkasteltuina pisimmät.

Saaristoalueiden, esimerkiksi Ahvenanmaan, työmatkojen laskennassa oli erityisiä haasteita. Kaikissa saarissa ei ole ollenkaan laskennassa huomioitavia teitä, joten osan saaristolaisten tiematkoista jäi puuttuviksi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013