Linnuntieltä oikeille teille

 1. Työmatkan pituutta voi mitata monella tavalla
 2. Valtaosa työmatkoista on verraten lyhyitä
 3. Kotiosoitteessa työskentelevistä yli 70 prosenttia on miehiä
 4. Keskimääräiset työmatkat ovat pidentyneet
 5. Kotikunnassaan työskentelevällä voi olla pidempi työmatka kuin naapurikuntaan pendelöivällä
 6. Työmatkan pituus vaihtelee asuinpaikan mukaan
 7. Työmatkat mutkittelevat Järvi-Suomessa
 8. Miehen työmatkakilometri on naisen 820 metriä
 9. Perheelliset ja hyvätuloiset matkaavat pisimpään
 10. Aineiston ongelmia ja jatkotutkimustarpeita
 11. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Perheelliset ja hyvätuloiset matkaavat pisimpään

Perheellisillä miehillä työmatkan mediaanipituus oli 8,7 kilometriä ja naisilla 7,1 kilometriä. Yksin asuvien työmatkat jäivät perheellisiä lyhyemmiksi: naisten mediaanimatka oli 4,9 kilometriä ja miesten 6,6 kilometriä.

Koko maan tasolla tarkasteltuna pisimmät työmatkat olivat 1–2 lapsen vanhemmilla (mediaani 7,8 km). Lapsettomien (6,9 km) ja useamman kuin kahden lapsen vanhempien (7,4 km) työmatkojen mediaanipituudet olivat hieman lyhyempiä. Lapsiperheiden muutto kehyskuntiin lisää pendelöintiä ja työmatkan pituutta. Maakunnittain tarkasteltuna lapsiluvun mukaiset mediaanit vaihtelivat kuitenkin jonkin verran. Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa lapsettomien työmatkat olivat pidempiä kuin lapsiperheellisillä.

Myös henkilön tuloilla ja koulutustasolla on yhteys työmatkojen pituuteen. Ansiotason kasvaessa myös työmatkojen pituudet kasvavat. Pienituloisimpien ja suurituloisimpien työmatkojen mediaanipituudet erosivat yli viidellä kilometrillä. (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Työmatkan mediaanipituus valtionveronalaisten tulojen mukaan €/vuosi vuonna 2010.

Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto.

Mitä korkeampi koulutus henkilöllä on, sitä pidempi on työmatka. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työmatkan pituus oli keskimäärin 6,5 kilometriä ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden työmatka oli keskimäärin 8,5 kilometriä. Tutkijakoulutusasteen suorittaneiden keskimääräinen työmatka oli kuitenkin noin 600 metriä lyhyempi kuin ylemmän korkeakouluasteen suorittaneilla. Pisin työmatkan mediaanipituus oli alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneilla: 8,6 kilometriä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013