Linnuntieltä oikeille teille

 1. Työmatkan pituutta voi mitata monella tavalla
 2. Valtaosa työmatkoista on verraten lyhyitä
 3. Kotiosoitteessa työskentelevistä yli 70 prosenttia on miehiä
 4. Keskimääräiset työmatkat ovat pidentyneet
 5. Kotikunnassaan työskentelevällä voi olla pidempi työmatka kuin naapurikuntaan pendelöivällä
 6. Työmatkan pituus vaihtelee asuinpaikan mukaan
 7. Työmatkat mutkittelevat Järvi-Suomessa
 8. Miehen työmatkakilometri on naisen 820 metriä
 9. Perheelliset ja hyvätuloiset matkaavat pisimpään
 10. Aineiston ongelmia ja jatkotutkimustarpeita
 11. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Valtaosa työmatkoista on verraten lyhyitä

Vuonna 2010 työssäkäyntitilaston aineistossa oli yhteensä noin 2 330 000 työllistä. Työmatka tietä pitkin voitiin laskea 90 prosentille eli noin 2,1 miljoonalle henkilölle. Vuonna 2010 kaikkien työmatkojen mediaanipituus oli 7,4 kilometriä mikä tarkoittaa, että kaikista työmatkoista puolet oli alle 7,4 kilometrin matkoja – ja puolet tätä pidempiä (taulukko 1).

Taulukko 1. Työmatkojen mediaanipituudet asuinmaakunnittain vuonna 2010. Kilometrejä

Maakunta 2013 Työmatkan
mediaanipituus (km)
Uusimaa 9,8
Pirkanmaa 8,1
Kanta-Häme 7,5
Koko maa 7,4
Kymenlaakso 7,0
Varsinais-Suomi 6,9
Pohjois-Pohjanmaa 6,5
Keski-Suomi 6,4
Päijät-Häme 6,2
Pohjois-Savo 5,8
Pohjois-Karjala 5,7
Etelä-Karjala 5,6
Etelä-Pohjanmaa 5,4
Pohjanmaa 5,4
Satakunta 5,2
Lappi 4,9
Etelä-Savo 4,8
Ahvenanmaa - Åland 4,7
Keski-Pohjanmaa 4,0
Kainuu 3,7

Taulukossa on käytetty vuoden 2013 aluejakoluokitusta.

Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntilasto.

Kuviossa 1 on kuvattu kumulatiiviset osuudet teitä pitkin kuljettaville työmatkoille sekä työmatkojen määrä kilometriluokittain. Kaikista teitä pitkin mitatuista työmatkoista 80 prosenttia oli alle 22 kilometrin matkoja. Alle kymmenen kilometrin työmatka oli 59 prosentilla. Kuvaavaa on, että 68 prosenttia työmatkoista oli keskiarvoa lyhyempiä.

Kuvio 1. Työmatkat kilometriluokittain vuonna 2010. Määrä ja kumulatiivinen prosentti

Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013