Organisaatio

Tilastokeskuksen toimintaa ja taloutta johtaa pääjohtaja. Toiminta on järjestetty neljään palvelualueeseen: Tieto- ja tilastopalvelut, Kehittäminen ja digitalisaatio, Kumppani- ja ekosysteemisuhteet sekä Mahdollistajapalvelut. Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2022 lopussa 811 asiantuntijaa.

Organisaatiokaavio. Sisältö on kuvattu sivun tekstissä.

Johto

Pääjohtaja

Markus Sovala

Palvelualueiden johtajat

 • Tieto- ja tilastopalvelut: ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko
 • Kehittäminen ja digitalisaatio: ylijohtaja Mikko Lindholm
 • Kumppani- ja ekosysteemisuhteet: ylijohtaja Ville Vertanen
 • Mahdollistajapalvelut: ylijohtaja Pasi Henriksson

Palvelualueet

Tilastokeskuksen organisaatio jakautuu neljään palvelualueeseen. Palvelualueiden toiminta on järjestetty osastoihin ja ryhmiin. 

Tieto- ja tilastopalvelut

Tieto- ja tilastopalvelut -palvelualue vastaa Tilastokeskuksen tiedontuotannosta ja sen kehittämisestä. 

Osastot ja ryhmät:

 • tietovarannot-osasto
 • taloustilastot-osasto
 • yhteiskuntatilastot-osasto
 • koordinaatio ja menetelmät -ryhmä

Kehittäminen ja digitalisaatio

Kehittäminen ja digitalisaatio -palvelualue vastaa Tilastokeskuksen kehitys-, innovaatio- ja teknologiatoiminnan järjestämisestä, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Palvelualueen vastuulla ovat muun muassa kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmät. 

Osastot ja ryhmät:

 • kehityspalvelut-osasto
 • teknologiapalvelut-osasto
 • digitalisaatiopalvelut-ryhmä

Kumppani- ja ekosysteemisuhteet

Kumppani- ja ekosysteemisuhteet -palvelualue vastaa Tilastokeskuksen strategisten tavoitteiden edistämisestä sidosryhmien suuntaan. Palvelualue vastaa muun muassa viestinnästä, asiakkuuksista ja tutkijapalvelusta, ja se koordinoi ekosysteemityötä ja kansainvälistä toimintaa. 

Osastot ja ryhmät:

 • tutkijapalvelut-ryhmä
 • asiakkuudet ja tietopalvelu -ryhmä
 • viestintä ja verkostot -ryhmä

Mahdollistajapalvelut

Mahdollistajapalvelut-palvelualue vastaa muun muassa Tilastokeskuksen yleishallinnosta, laki- ja talouspalveluista sekä toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Mahdollistajapalvelut vastaa myös haastattelutiedonkeruusta.

Osastot ja ryhmät:

 • henkilöstö ja laki -ryhmä
 • talous ja suunnittelu -ryhmä
 • tietotyön tuki -ryhmä
 • haastattelutiedonkeruut-ryhmä

Neuvottelukunnat

Tilastotoimen ja Tilastokeskuksen kehittämistä tukee kaksi neuvottelukuntaa: Tilastokeskuksen neuvottelukunta ja SVT-neuvottelukunta.

Organisaation toiminnan kuvaus

Organisaation toiminta on kuvattu Tilastokeskuksen työjärjestyksessä (pdf).