Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Hushållens regionkonton sammanslås med den nya statistiken över regionalräkenskaper (10.7.2009)
Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning, indikatorer för regionalekonomi och hushållens regionkonton sammanslås fr.o.m. august 2009 med den nya statistiken över regionalräkenskaper. Statistikgrenarna publicerades sista gången på deras egna ingångssidor år 2008.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens regionkonton [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akoti/index_sv.html