Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens regionkonton [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akoti/tie_sv.html