Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Hushållens regionkonton ingår i regionräkenskaperna som är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna och uppgifterna finns att tillgå efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov med andra kommunbaserade regionindelningar.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens regionkonton [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akoti/meta_sv.html