Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Lika mycket personalutbildning som år 2000

Största delen av den arbets- och yrkesinriktade utbildningen är utbildning som sker med arbetsgivarens stöd, dvs. personalutbildning. År 2006 fick 57 procent av de sysselsatta löntagarna dylik utbildning, dvs. totalt 1,1 miljoner löntagare. Antalet ligger på samma nivå som i början av millenniet och klart högre än år 1990.

Figur 8. Deltagande i utbildning som stöds av arbetsgivaren (personalutbildning) åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åriga löntagare)

Figur 8. Deltagande i utbildning som stöds av arbetsgivaren (personalutbildning) åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åriga löntagare)

Kvinnorna deltog klart oftare i personalutbildning än männen. Av de kvinnliga löntagarna deltog tre av fem i personalutbildning och av de manliga varannan. Skillnaden i deltagande mellan kvinnor och män har ökat från år 2000.

Mest personalutbildning har 25–54-åriga löntagare fått, av dem fick nästan tre av fem utbildning. Av de löntagare som var över 54 år och 18–24 år deltog ungefär varannan. Deltagandet i personalutbildning har hållits på oförändrad nivå jämfört med år 2000.

Tabell 3. Deltagande i utbildning som stöds av arbetsgivaren (personalutbildning) efter ålder åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åriga löntagare). Löntagare som deltar (tusen)

  1990 1995 2000 2006 2006
% % % % 1 000
18–24-åringar 34 33 46 46 69
25–34-åringar 50 50 57 57 243
35–44-åringar 52 53 61 61 317
45–54-åringar 48 57 57 60 323
55–64-åringar 37 51 47 52 155
Totalt 47 52 56 57 1 108

Mest personalutbildning fick personer inom tjänstemannayrken. År 2006 hade nästan tre av fyra löntagare bland de högre tjänstemännen fått personalutbildning, fler än tre av fem löntagare bland de lägre tjänstemännen och två av fem löntagare bland arbetarna.

Figur 9. Deltagande i utbildning som stöds av arbetsgivaren (personalutbildning) efter socioekonomisk ställning åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åriga löntagare)

Figur 9. Deltagande i utbildning som stöds av arbetsgivaren (personalutbildning) efter socioekonomisk ställning åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åriga löntagare)

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Deltagandet i vuxenutbildningen 2006, 3. Lika mycket personalutbildning som år 2000 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_kat_003_sv.html