Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Fler än 500 000 i utbildning med anknytning till fritid eller hobby

Av alla 18–64-åringar deltog ungefär en sjättedel, dvs. fler än 520 000 personer, i allmänbildande eller intresseinriktad vuxenutbildning år 2006. Av dessa var rentav två av tre kvinnor. Deltagandet beror inte på personens ålder, i vilket län han eller hon bor i eller på kommunformen. Däremot deltog de personer som hade en hög grundutbildning och de som verkade inom tjänstemannayrken också oftare i utbildning med anknytning till fritiden än de som hade mindre utbildning eller arbetade som företagare eller i arbetaryrken (21–25 procent resp. 12–17 procent).

Deltagarandelarna för allmänbildande eller intresseinriktad utbildning har inte ändrats under åren 1990–2006.

Figur 10. Deltagande i annan vuxenutbildning än i den arbets- eller yrkesinriktade, efter kön åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-årig befolkning exkl. studerande och beväringar)

Figur 10. Deltagande i annan vuxenutbildning än i den arbets- eller yrkesinriktade, efter kön åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-årig befolkning exkl. studerande och beväringar)

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Deltagandet i vuxenutbildningen 2006, 4. Fler än 500 000 i utbildning med anknytning till fritid eller hobby . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_kat_004_sv.html