Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.8.2009

Östra Nyland och Mellersta Österbotten i täten av den ekonomiska tillväxten - tillväxten långsammast i landskap med dominerande skogsindustri

Under 2000-talet har bruttonationalprodukten ökat snabbast i Östra Nyland. Nästan hälften av landskapets 70-procentiga tillväxt härrör dock från höjda priser på de produkter området producerar. Östra Nyland delar tätpositionen med Birkaland och Norra Österbotten med en tillväxt på 38 procent mätt i 2000 års referenspriser (se figuren). Ökningen av Mellersta Österbottens bruttonationalprodukt grundar sig likaså på en gynnsam prisutveckling inom produktionen.

Långsammast har tillväxten varit i landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen som har en dominerande skogsindustri. Bara ungefär fem procent av tillväxten i dessa landskap beror på prishöjningar, återstående 95 procent är produktionsökning. Också i Norra Österbotten och Birkaland är ökningen av produktionsvärdet nästan helt en följd av ökningen av produktionsvolymen.

Siffrorna baserar sig på Statistikcentralens uppgifter i regionalräkenskapernas produktions- och sysselsättningskonton som täcker åren 1975-2007.

Figur: Förändring av bruttonationalprodukten 2000-2007 till löpande priser och till priserna för referensåret 2000.

Källa: Regionalräkenskaper 1975-2007*. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mark Rantala (09) 1734 2706 och Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 20.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Aluetilinpito [e-publikation].
ISSN=1799-3393. Aluetalouden indikaattorit 2007. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2007/03/altp_2007_03_2009-08-20_tie_001_sv.html