Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.10.2009

Hushållens disponibla inkomster har utjämnats något

Hushållen i Nyland har de största disponibla inkomsterna. Då betalda inkomstskatter, socialskyddsavgifter och andra betalda inkomstöverföringar avdras från de nyländska hushållens löner och andra löntagarersättningar, kapital- och andra inkomster samt socialförmåner är den disponibla inkomsten för konsumtion och sparande i Nyland 19 700 euro. I hela landet är inkomsten per invånare i genomsnitt 17 000 euro. Också på Åland och i Östra Nyland överstiger de disponibla inkomsterna genomsnittet för hela landet.

De disponibla inkomsterna per invånare underskrider med ungefär en tiondedel den genomsnittliga nivån i hela landet i Norra Karelen, Kajanaland, Norra Österbotten, Lappland och Mellersta Österbotten. I medianlandskapen Österbotten och Päijänne-Tavastland är den disponibla inkomsten på något över 16 000 euro ungefär fem procent lägre än den genomsnittliga nivån för hela landet. De disponibla inkomsterna har ökat mest i Mellersta Österbotten. Också i Kajanaland, Södra Österbotten, Lappland, Södra Savolax och Östra Nyland har inkomsterna ökat med mer än 40 procent.

Disponibel inkomster efter inkomsttyper år 2007

Under 2000-talet har de disponibla inkomsterna per invånare ökat på Åland med drygt en femtedel och i Nyland med en fjärdedel. Också i Egentliga Finland och Norra Österbotten har inkomstökningen varit långsammare än i hela landet i genomsnitt. De disponibla inkomsterna per invånare har regionalt utjämnats något.

Förändring av hushållens disponibel inkomster 2000-2007

Källa: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper

Förfrågningar: Mark Rantala (09) 1734 2706, Erkki Niemi (09) 1734 3313, Aku Alanen (09) 1734 3320

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 2.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2007/altp_2007_2009-10-07_tie_001_sv.html