Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2010

Egentliga Tavastland i täten av den ekonomiska tillväxten 2008

Under de senaste åren har Egentliga Tavastland vanligtvis inte varit bland dem som haft de största tillväxtsiffrorna i mätningarna av regional BNP. Den goda ekonomiska tillväxten i landskapet år 2008 beror framför allt på utvecklingen av Tavastehusregionen inom nästan alla näringsgrenar. Också Riihimäkiregionen visade en klart större tillväxt än landet i genomsnitt.

Tillväxten i löpande priser av förädlingsvärdet i landskapen år 2008, %

Tillväxten i löpande priser av förädlingsvärdet i landskapen år 2008, %

På andra plats när det gäller ekonomisk tillväxt år 2008 kom Östra Nyland. Området har visat den snabbaste och jämnaste tillväxten, om man granskar hela 2000-talet. Energibranschens roll har där varit den största enskilda bakgrundsfaktorn.

Trea år 2008 kom Lappland, vars resultat påverkades av den goda utvecklingen inom flera näringsgrenar. Fyra med nästan samma siffror som Lappland kom Päijänne-Tavastland. Där har den ekonomiska tillväxten under de senaste åren vanligtvis varit något långsammare än i landet i genomsnitt, precis som i Lappland.

Svagast var tillväxten år 2008 i Östra Finland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Södra Savolax. I dessa områden har man t.o.m. gått något bakåt enligt mätningar i löpande priser.

I figuren och tabellen presenteras de landskapsvisa tillväxtsiffrorna i löpande priser av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin år 2008.

Siffrorna baserar sig på Statistikcentralens uppgifter i regionalräkenskapernas produktions- och sysselsättningskonton som täcker åren 1975–2008. Uppgifterna för tidigare år i tidsserierna har också uppdaterats. Statistikcentralen publicerar samtidigt de regionala uppgifterna för hushållens inkomstkonton för åren 1995–2008. Publiceringen av indikatorerna för regionalekonomi har överförts till den avgiftsbelagda tjänsten för stads- och regionindikatorer.


Källa: Regionalräkenskaper 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aku Alanen (09) 1734 3320, Olli Pirinen (09) 1734 3365, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2008/altp_2008_2010-12-17_tie_001_sv.html