Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2011

Regionalräkenskapernas produktions- och sysselsättningsuppgifter för år 2009 har publicerats

År 2009 hade Åland den högsta bruttoregionalprodukten per capita, dvs. något under 48 000 euro. Lägst var bruttoregionalprodukten per capita i Kajanaland, dvs. drygt 22 000 euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens produktions- och sysselsättningsuppgifter i regionalräkenskaperna för år 2009 som följer den nya näringsgrensindelningen TOL2008.

Bruttoregionalprodukten per capita efter landskap år 2009, euro

Bruttoregionalprodukten per capita efter landskap år 2009, euro

Kalkylerna för år 2009 har gjorts enligt den nya näringsgrensindelningen TOL2008 och täcker bara ett år. På grund av revideringarna av klassificeringen publiceras uppgifter som är jämförbara med tidigare år först nästa år. Det bör beaktas att uppgifterna i databastabellerna visas i två avsnitt. Uppgifterna om åren 1975–2008 visas enligt den gamla näringsgrensindelningen i ett eget avsnitt och uppgifterna för år 2009 i ett eget. Hushållens regionalräkenskaper för år 2009 publiceras 16.12.2011.

År 2009 kan emellertid jämföras med tidigare år på grov nivå. Enligt detta minskade recessionen år 2009 produktionsvolymen inom alla regioner i Fastlandsfinland. Den sänkande inverkan av recessionen per capita var störst i regionerna i Norra Österbotten, Kajanaland, Egentliga Tavastland och Birkaland samt Kymmenedalen. Bäst klarade sig Österbotten och Östra Nyland igenom det värsta recessionsåret 2009 om man jämför landskapen i Fastlandsfinland. Åland var den enda region där bruttoregionalprodukten överhuvudtaget ökade år 2009, men konjunkturerna där har alltid rört sig på ett lite annat sätt än på fastlandet.

I tabellbilaga 1. anges bruttoregionalprodukten per capita efter landskap år 2009.


Källa: Regionalräkenskaper 2009, regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning , Statistikcentralen

Förfrågningar: Aku Alanen (09) 1734 3320, Olli Pirinen (09) 1734 3365, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Hushållens regionkonton 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2009/01/altp_2009_01_2011-11-30_tie_001_sv.html