Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2017

Ekonomin ökade mest i Kajanaland och Norra Österbotten år 2016

Det regionala förädlingsvärdet ökade mätt i fasta priser i hela landet och i största delen av landskapen år 2016. Av landskapen klarade sig Kajanaland, Norra Österbotten och Egentliga Finland bäst. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000–2016. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifter för juli 2017. Uppgifterna för år 2016 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Förändringen i fasta priser av förädlingsvärdet i landskapen år 2016, %

Förändringen i fasta priser av förädlingsvärdet i landskapen år 2016, %

Förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap 2015, %

Förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap 2015, %

Källa: Regionalräkenskaper 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Pirinen 029 551 3365, Eljas Tuomaala 029 551 2723, Ville Huhtala 029 551 3719, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2016/altp_2016_2017-12-08_tie_001_sv.html