Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2019

Ekonomin ökade i de flesta landskap i Finland år 2018, kraftigast i Mellersta Finland

Det regionala förädlingsvärdet ökade mätt i fasta priser i de flesta landskapen år 2018. Bäst klarade sig Mellersta Finland, Norra Österbotten och Norra Karelen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000–2018. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifterna från september 2019 som har uppdaterats för hela tidsseriens del. Korrigeringarna av tidsserierna höjer nivån på förädlingsvärdet i synnerhet under 2010-talet. Uppgifterna för år 2018 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Förändringen i fasta priser av förädlingsvärdet i landskapen år 2018, %

Förändringen i fasta priser av förädlingsvärdet i landskapen år 2018, %

Förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap 2017, % (figures har korrigerats 28.11.2019)

Förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap 2017, % (figures har korrigerats 28.11.2019)

Källa: Regionalräkenskaper 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Huhtala 029 551 3719, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, Eljas Tuomaala 029 551 2723, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2018/altp_2018_2019-11-27_tie_001_sv.html