Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2009

Antalet nya företag började minska och antalet nedlagda företag ökade jämfört med året innan

Antalet nya företag minskade med 2,2 procent år 2008. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom handeln, medan det kvantitativt sett fanns flest nystartade företag i Nyland. Antalet nya företag ökade bara i sju landskap. Antalet nedlagda företag fortsatte att stiga år 2008, liksom under de föregående tre åren. Ökningen var 17,1 procent jämfört med året innan. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, sett till landskap var antalet störst i Nyland.

Nya och nedlagda företag år 2008

Enligt Statistikcentralen inledde 34 549 nya företag sin verksamhet år 2008. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 10,9 procent år 2008. Antalet minskade med -2,2 procent jämfört med år 2007. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 5 891 företag, dvs. 17,1 procent av alla nystartade företag under år 2008.

År 2008 lade 27 204 företag ner sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 8,3 procent år 2008. Antalet ökade med 17,1 procent jämfört med år 2007. Flest företag lade ner sin verksamhet inom handeln, där 5 776 företag (21,2 %) lade ner verksamheten.

När man ser till landskap inledde kvantitativt sett flest företag (11 656) sin verksamhet i Nyland, där också flest företag (9 510) lade ner sin verksamhet år 2008. Jämfört med år 2007 ökade antalet nya företag mest i Kymmenedalen och antalet nedlagda i Nyland.

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet, i förhållande till företagsbeståndet, i Uleåborg ekonomiska region (12,7 %) och kvantitativt sett flest i Helsingfors ekonomiska region (11 323) år 2008. I förhållande till företagsbeståndet nedlades flest företag i Ålands skärgård, (11,5 %) och kvantitativt sett flest i Helsingfors ekonomiska region (9 229).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner ökade företagsbeståndet år 2008 i absoluta tal mest i Helsingfors, där 5 621 företag inledde och 4 677 företag lade ned sin verksamhet. Jämfört med år 2007 ökade antalet nya företag mest i Vanda (55) och minskade mest i Helsingfors (–29). Antalet nedlagda företag ökade mest i Helsingfors (1 069) och minskade mest i Saarijärvi (–24).

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.

Nya och nedlagda företag 2005–2008

Nya och nedlagda företag 2005–2008

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2008/aly_2008_2009-10-29_tie_001_sv.html