Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2010

Nyetableringarna av företag ökar fortfarande medan nedläggningarna minskar

Antalet nya företag ökade med nio procent under andra kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom byggverksamhet, sett till landskap och i förhållande till företagsbeståndet fanns det flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 21,8 procent under första kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren var antalet nedlagda företag störst inom handeln. Sett till landskap och i förhållande till företagsbeståndet var antalet störst i Päijänne-Tavastland.

Nya företag 2:a kvartalet

Nya företag 2:a kvartalet

Nya företag 2:a kvartalet

Enligt Statistikcentralen inledde 8 310 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2010. Antalet nya företag ökade med nio procent jämfört med motsvarande kvartal år 2009, då 7 606 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,6 procent under andra kvartalet år 2010.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet, 1 542 företag, dvs. 18,6 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom handeln inledde 1 318 nya företag (16,6 %) sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 306 företag (15,7 %).

När man jämför landskapen grundades i absoluta tal flest nya företag i Nyland under andra kvartalet år 2010, dvs. 2 721 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,9 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2010 i Helsingfors ekonomiska region (2 627) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (612).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2010 i Helsingfors (1 420), Esbo (381), Tammerfors (380), Vanda (287) och Åbo (271). Jämfört med andra kvartalet år 2009 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (214) och minskade mest i Åbo (–28).

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2010

Enligt Statistikcentralen lade 3 950 företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2010. Jämfört med första kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 21,8 procent, då 5 048 företag lade ned sin verksamhet under första kvartalet år 2009. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,3 procent under januari–mars år 2010.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 809 (20,5 %). Inom byggverksamhet lade 643 företag (16,3 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 522 företag (13,2 %).

När man jämför landskapen lade i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2010 i Nyland, där antalet uppgick till 1 318. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Päijänne-Tavastland (1,5 %).

Sett till ekonomisk region lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet år 2010 i Helsingfors ekonomiska region (1 292) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (265) och Åbo ekonomiska region (237).

När man jämför kommunerna lade flest nya företag ned sin verksamhet under första kvartalet år 2010 i Helsingfors (646), Esbo (192), Tammerfors (171), Åbo (144) och Vanda (144). Jämfört med första kvartalet år 2009 ökade antalet nedlagda företag mest i Tavastland (14) och minskade mest i Helsingfors (-159).

Nedlagda företag 1:a kvartalet

Nedlagda företag 1:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2010, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Mark Rantala (09) 1734 2706, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2010/02/aly_2010_02_2010-10-21_tie_001_sv.html