Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.7.2019

Antalet nya företag minskade under januari-mars 2019

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3 procent under första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nya företag minskade från året innan mest inom handeln och ökade mest inom transport och magasinering.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2019

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2019

Nya företag, 1:a kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen inledde 10 363 företag sin verksamhet under januari–mars år 2019. Antalet nya företag var 323 färre än under motsvarande period år 2018.

När man ser till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Inom denna näringsgren inledde 1 833 företag sin verksamhet, dvs. 18 procent av alla företag som startat under första kvartalet. Näst flest nya företag fanns inom handeln, 1 218 företag, och tredje mest inom byggverksamhet, 1 129 nya företag.

Jämfört med första kvartalet år 2018 sjönk antalet nya företag mest inom handeln och steg mest inom transport och magasinering.

Av landskapen inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 988 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland, 945 företag och i Birkaland, 927 företag. Jämfört med första kvartalet år 2018 steg antalet nya företag relativt sett mest på Åland (41 %) och i Kajanaland (21 %). Antalet nya företag sjönk relativt sett mest i Södra Karelen (–25 %) jämfört med året innan.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 752 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 764 företag och i Åbo ekonomiska region 674 företag. Fjärde mest företag startades i Uleåborgs ekonomiska region, dvs. 409 nystartade företag. Antalet nystartade företag minskade klart mest i Uleåborgs ekonomiska region (–83) jämfört med första kvartalet året innan.

Av kommunerna var antalet nya företag högst i Helsingfors (1 980). Näst högst var antalet nya företag i Esbo (620), Tammerfors (498), Vanda (446) och Åbo (406). Jämfört med första kvartalet 2018 ökade antalet nya företag mest i Vanda (60).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 6 205 under första kvartalet 2019 och antalet nya aktiebolag 3 708. Till juridisk form var 60 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 36 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen lade 6 171 företag ned sin verksamhet under oktober–december 2018.

När man ser till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, 1 071 företag, vilket är 17 procent av alla företag som lade ned sin verksamhet under sista kvartalet 2018. Andelen företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som lade ned sin verksamhet utgjorde 15 procent av alla nedlagda företag och andelen nedlagda företag inom byggverksamhet 13 procent.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 251 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland, 599 företag, därnäst flest i Egentliga Finland, 566 företag. I Satakunta och Södra Savolax översteg antalet nedlagda företag antalet nystartade företag under sista kvartalet 2018.

Av de ekonomiska regionerna lades flest företag ned i Helsingfors ekonomiska region, 2 134 företag. I Tammerfors ekonomiska region lades 479 företag ned och i Åbo ekonomiska region 359 företag. Ungefär i en tredjedel av de ekonomiska regionerna fanns det fler nedlagda företag än nystartade företag under det fjärde kvartalet år 2018.

Av kommunerna nedlades flest företag i Helsingfors, där antalet nedlagda företag var 1 113. I Esbo nedlades 359 företag, i Tammerfors 278, i Vanda 231 och i Åbo 212 företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 298 under fjärde kvartalet 2018 och antalet nedlagda aktiebolag 2 198. Till juridisk form var 53 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 36 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2018

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2018

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.

I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag reviderats enligt juridisk form.

Den mest synliga ändringen är att klassen ”32 Ömsesidigt försäkringsbolag” har fallit bort. De som fanns under denna klass har i regel överförts till klassen ”53 Ömsesidig skadeförsäkringsförening”. Dessutom skedde en mindre överföring från klassen “11 Fysisk person” till klassen ”12 Dödsbo, dödsbodelägare”. Ändringarna gäller år 2013 och nyare uppgifter än det.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/01/aly_2019_01_2019-07-25_tie_001_sv.html