Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2021, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q1/2021 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q1/2021 - Q1/2020 Nedlagda företag Q4/2020 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q4/2020 - Q4/2019
Totalt 12403 3 -45 7562 1,8 1328
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) 480 2,1 -5 289 1,2 74
B Utvinning av mineral (05-09) 19 1,7 11 12 1 -1
C Tillverkning (10-33) 728 2,6 102 429 1,5 41
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 19 1,6 -3 14 1,2 3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 29 1,5 -2 16 0,8 -4
F Byggverksamhet (41-43) 1533 2,7 -8 970 1,7 199
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) 1514 2,6 137 1136 1,9 166
H Transport och magasinering (49-53) 552 2,2 -174 517 2,1 89
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) 487 3 -42 357 2,2 42
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) 761 3,8 -16 415 2,1 121
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) 201 4,2 45 89 1,9 29
L Fastighetsverksamhet (68) 553 1,8 25 313 1 41
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) 2191 3,5 97 1149 1,8 200
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) 841 3,7 47 484 2,1 60
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) 9 16,4 8 0 0 0
P Utbildning (85) 388 4,6 -29 177 2,1 51
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) 552 4,1 -63 304 2,3 78
R Kultur, nöje och fritid (90-93) 600 4 -68 272 1,8 59
S Annan serviceverksamhet (94-96) 835 2,9 -127 599 2,1 67
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) 1 0,6 1 2 1,3 -1
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) 1 20 1 0 0 0
Okänd 108 18,5 17 18 3,1 14

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/01/aly_2021_01_2021-07-22_tau_001_sv.html