Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bostadsbeståndet 2012

Nästan 2,9 miljoner bostäder

I slutet av år 2012 fanns det 2 866 000 bostäder i Finland. Av dessa var 286 000 bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med 30 000 bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med 656 000 bostäder, dvs. med i genomsnitt 30 000 bostäder årligen. År 2012 fanns det 107 000 fler bostäder utan permanent boende än år 1990. Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit jämfört med föregående decennier. Flest bostäder byggdes under 1970- och 1980-talen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995–2012 är 76 procent belägna i urbana kommuner.

Fyrtiofyra procent av alla bostäder fanns i flervåningshus

Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det 939 000 bostäder i flervåningshus och bara 4 000 färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år 2012 var andelen bostäder i flervåningshus 44 procent av alla bostäder, dvs. 1 269 000, vilket är 114 000 fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år 1970. Då fanns det bara 30 000 radhusbostäder, i slutet av år 2012 var antalet redan 390 000.

Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter

År 2012 var den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder 79,9 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år 1970. Medelytan i enrummare var 34 m2, i tvårummare 55 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att den genomsnittliga storleken på bostäder ökat fanns det ungefär 115 000 bostäder som var mindre än 30 m2. Å andra sidan var bara 27 procent av bostäderna 100 m2 eller över. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var 413 000 till antalet, dvs. 14 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Totalt fanns det 855 000 bostäder av den här typen, dvs. omkring 30 procent av hela bostadsbeståndet.

Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970–2012

År Hustyp
Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader
1970 60,0 66,0 73,0 51,0 54,0
1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5
1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7
2000 76,5 101,9 70,0 56,1 59,8
2010 79,5 108,4 71,2 56,5 60,7
2012 79,9 109,5 71,3 56,5 61,1

Medelytan i ägarbostäder var 96 m2 och största delen av ägarbostäderna finns i småhus. Däremot är största delen av hyresbostäderna flervåningshusbostäder, vars medelyta är 53 m2. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i regel bara definierats för bostäder med permanent boende. För bostäder utan permanent boende har upplåtelseform definierats då bostaden är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller bostaden har tillfälligt boende. Av alla bostäder var omkring 833 000 hyresbostäder i slutet av år 2012 och 786 000 av dem hade permanent boende. Antalet hyresbostäder har ökat med 287 000 bostäder från år 1990.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 18.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2012, 1. Bostadsbeståndet 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2012/01/asas_2012_01_2013-10-18_kat_001_sv.html