Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.10.2014

År 2013 köpte 21 000 personer första bostad

Enligt Statistikcentralen omfattade bostadsbefolkningen år 2013 totalt 20 718 köpare av första bostad i form av aktie. Antalet personer som köper sin första bostad har minskat med 13 400 (39 procent) jämfört med år 2006. Med köpare av första bostad avses här en person som har köpt en bostad i aktieform och är befriad från överlåtelseskatt som första bostadsköpare. Personer som köpt en första bostad i fastighetsform ingår inte i statistiken.

Köpare av första bostad i aktieform är koncentrerade till städer. Största delen, 59 procent, av dem som köpte sin första bostad bodde under köpåret i Finlands tio största kommuner. 18 prosent bodde i Helsingfors.

Köpare av första bostad efter bostadskommun 2006–2013, personer

Köpare av första bostad efter bostadskommun 2006–2013, personer

År 2013 var den genomsnittliga åldern för personer som köpte sin första bostad i aktieform 28 år. Totalt 17 000 personer som köpte sin första bostad bodde i bostaden i slutet av året. Personerna fördelades på 13 400 bostadshushåll, varav 5 200 var enpersons bostadshushåll.

Från överlåtelseskatt befrias 18–39-åringar som inte tidigare ägt bostad och som köper bostaden för eget bruk. Flytten till första bostaden ska ske inom sex månader från köptidpunkten, vilket innebär att alla som köper sin första bostad inte bor i bostaden under statistikens referenstidpunkt. Personer som stadigvarande bor på anstalt eller som bor i internat eller utomlands eller är bostadslösa hör inte till bostadsbefolkningen. Huvudstadsregionen innehåller Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (320,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2013/01/asas_2013_01_2014-10-16_tie_002_sv.html